Gruppen-3a-328x120

Kommunen kan hyra tillbaka Kyrkskolan när den sålts

Kommunen kan hyra tillbaka Kyrkskolan när den sålts

Hässleholms kommun ska sälja Kyrkskolan till det kommunala bostadsbolaget Hässlehem som ska bygga bostäder där. Det väntas kommunfullmäktige besluta på måndag. Men sedan en tid pågår intensiva diskussioner om att hyra tillbaka en del av fastigheten för vuxenutbildning som inom kort och under ett och ett halvt år framöver kommer att stå utan lokaler.

Ljungdalaskolan står samtidigt inför en stor renovering av sitt ventilationssystem, vilket gör att undervisningen måste ske i andra lokaler under en tid. Eftersom det är svårt att sätta upp moduler vid Ljungdalaskolan övervägs en annan lösning och Kyrkskolan diskuteras även i det fallet.

Politisk oenighet verkar redan ha uppstått. Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) vill titta på andra lokaler.

Försäljningen av Kyrkskolan till Hässlehem har beslutats tidigare, men avtalet har nu förhandlats om och priset sänkts från 15,4 miljoner kronor till 10,3. Anledningen är att övertagandet dragit ut på tiden medan inflation och räntor höjts.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Narkotikahandel kan döljas på den övergivna skolgården. Foto: Lotta Persson
Kyrkskolans huvudbyggnad är ett möjligt alternativ när kommunen behöver hyra skollokaler under ett och ett halvt år. Foto: Lotta Persson

Arbetsmarknadsnämnden sa i november upp lokalerna på Norra Station där Yrkeshögskolan Syd och Komvux idag huserar. Hyreskontraktet med Kunskapsporten löper ut den 31 december i år.

Avsikten är att spara in hyran på 9,3 miljoner kronor per år och flytta in utbildningarna i kommunägda lokaler på Hässleholms Tekniska Skola. Men där finns inte plats till alla förrän nedläggningen av internationella programmet slår igenom fullt ut, sommaren 2026. Vissa underhållsåtgärder krävs också innan eleverna kan flytta in.

– Vi visste att det kunde bli så, säger Meta Jarl (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, om den uppkomna situationen.

Hon lade ett ordförandeförslag i frågan som därmed inte togs upp i arbetsutskottet.

Hade ni hunnit utreda det?

– Ja, det var en diskussion innan om hur vi skulle spara de pengarna.

Inget sparkrav

Fanns det ett sparkrav?

– Nej, det fanns inget riktat sparkrav, men allmänt måste vi se över allt för att få det att gå runt.

Varför var det så bråttom att säga upp hyresavtalen?

– Kontraktet gick ut så antingen måste vi säga upp det före årsskiftet eller omförhandla det.

Det hade annars löpt på i tre år till.

Nu måste ni hyra något annat i ett och ett halvt år?

– Det är mer än jag fått till mig, säger Meta Jarl.

Men hon känner till att Kyrkskolan diskuteras och tycker att det är ett bättre alternativ än moduler.

– Det tycker jag absolut. Rent besparingsmässigt blir det bättre med egna lokaler än moduler.

Då menar hon även lokaler inom kommunkoncernen.

Meta Jarl säger att en arbetsgrupp med tjänstemän från tekniska, barn- och utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen ska lämna förslag till politikerna.

– Än så länge finns inget förslag. Vi hoppas få ett förslag till nämnden i mars, men det är ingenting jag kan garantera, säger hon.

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens fastighetsfrågor.

– Man har pratat om att hyra in moduler och sedan vet jag att man tittar på ett alternativ att eventuellt hyra tillbaka huvudbyggnaden på Kyrkskolan, men det är absolut ingenting klart utan det är alternativ som politiken får ta ställning till, säger tekniske chefen Mats Svensson.

– Hässlehem har sagt att de varken har ekonomiska muskler eller möjlighet att genomföra någonting där på ett par år, säger han.

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun. Foto: Lotta Persson

Hade det inte varit bättre att vänta med att sälja?

– Ja, men nu de har ju pekat med rak arm att affären ska fullföljas. Den skulle fullföljts i fjol.

Mats Svensson beskriver beslutet från politikerna i arbetsmarknadsnämnden att säga upp lokalerna på Norra Station som hastigt.

– Det satte dem i en sits att försöka hinna flytta och då fick vi piskan på oss att lösa behoven. Det är ingenting som är klart men de jobbar intensivt, säger han.

Smidigare och billigare än moduler

Han hänvisar vidare till lokalförsörjare Gunilla Nilsson och enhetschef Mats Olsson.

– Vi är i en utredningsfas. Avsikten är att införliva yrkeshögskola och komvux på HTS, men det är först när HTS har avvecklat internationella programmet som vi får plats. Detta är bara under en övergångsperiod vi behöver tillfälliga lokaler, säger Mats Olsson.

Kyrkskolan är då ett hett alternativ.

– Vi har tittat på om vi istället för att sätta dit moduler kan lösa detta på ett smidigare och även billigare sätt. Det är så vi har lyft upp Kyrkskolan. Vi ska göra platsbesök nu i närtid och bilda oss en uppfattning om det är rimligt och möjligt.

Vad kostnaden skulle bli vet han inte.

– Sånt har vi inte tittat på alls än, säger han.

Hässlehem positiva?

Är Hässlehem positiva?

– Ja, det har de varit, så det är därför vi tittar vidare på det. Annars hade vi inte gjort det, säger Mats Olsson.

Hade det inte varit lika bra att vänta med försäljningen?

– Det kan jag inte uttala mig om.

Har det inte diskuterats?

– Nej.

Han förklarar att frågan kommer att gå upp för beslut åtminstone till kommunstyrelsen, eventuellt även till kommunfullmäktige under våren.

– Det är en hastigt uppkommen tanke. Vi har ingen avsatt investeringsbudget, så jag måste gå fram med ett separat ärende för att äska investeringsmedel inom HTS, säger han.

Moduler dyrare än Norra Station

Enligt Gunilla Nilsson kostar inhyrda moduler cirka 3 000 kronor per kvadratmeter och år. Det innebär en högre årskostnad än hyran på Norra Station om lokalytan är densamma, 11,5 miljoner kronor för 3 844 kvadratameter.

– Ytorna är väldigt flödiga på Norra Station och fantastiskt bra. Men vi ser att vi kan få väldigt bra och funktionella lokaler på HTS. Även det är stationsnära och det är en väldigt fräsch gymnasieskola, säger Gunilla Nilsson.

– Det är ganska viktigt att säga att man kan samutnyttja lokaler som skrivsalar och aula mellan Yrkeshögskola Syd, Komvux och Gymnasieskolan. Vi får en trippelanvändning av ytor som tidigare bara utnyttjats av gymnasieskolan.

Hon betonar att ingenting är klart ännu.

– Men på sikt kommer det att bli en väldigt bra lösning och framförallt inom kommunala lokaler, säger hon.

Hon förklarar att man nu måste jobba snabbt och har täta möten.

Lina Bengtsson (M) vill använda andra lokaler

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) tycker inte att det är någon bra idé att hyra tillbaka Kyrkskolan.

– Vi är väl inte av den uppfattningen. Avsikten är att Kyrkskolan ska säljas till Hässlehem för att de ska förädla den, säger hon.

Hon vill hellre hitta andra lösningar.

– Vi har kallat till ett möte i nästa vecka med berörda kring den här flytten för att titta på lokaliteter och vilka lösningar som finns, berättar hon.

– Men vi ser väl inte Kyrkskolan som ett realistiskt alternativ.

Hennes åsikt påverkas inte av om Hässlehem dröjer med att bygga.

– Nej, men de har ju sina tankar om det och vi håller på och jobbar med att minska lokalbehovet och därför måste vi först och främst verkligen penetrera vad vi kan använda av våra egna lokaler. Det är därför vi träffas nästa vecka. Jag vill inte riktigt förekomma det mötet, säger hon.

– Vi kommer att ta ett samlat grepp i nästa vecka.

Moduler vill även hon undvika.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M).

Hon är positiv till den långsiktiga lösningen med vuxenutbildningen på HTS.

– Det kommer i förlängningen att leda till att vi sparar mycket pengar. Men vägen dit ska också vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Har ni diskuterat att vänta med föräljningen av Kyrkskolan?

– Nej, det har inte diskuterats. Hela tiden har ingången varit att sälja.

Luft i lokalerna på HTS

Joachim Fors (S) berättar att han är kallad till ett möte i frågan på måndag. Han sitter både i kommunstyrelsen och i barn- och utbildningsnämnden, men säger att han inte vet mer än att barn- och utbildningsnämnden varit positiv till att vuxenutbildningarna på sikt flyttar in på HTS. Behov av andra lokaler diskuterades inte där.

– Jag visste att det finns luft i lokalerna på HTS, inte under renoveringstiden men nu är det klart, säger han.

Bilden visar Joachim Fors.
Joachim Fors (S). Foto: Urban Önell

HTS har som mest haft 1 000 elever, idag är det cirka 800.

– Det handlar också om schemaläggning och planering inom lokalerna. Kanske det går att använda Jacobsskolan också om man är kreativ.

Han menar att det var nödvändigt att säga upp hyresavtalen på Norra Station för att inte behöva förhandla om dem.

– Den kommunala ekonomin är inte helt enkel. 2024 och 2025 blir det tufft, säger han.

Torsten Nilsson (M) är ordförande i Hässlehems styrelse, men säger att han inte vet någonting om att kommunen eventuellt skulle hyra tillbaka Kyrkskolan. Bostadsbyggande tror han inte kommer igång i närtid.

Bilden visar Torsten Nilsson.
Torsten Nilsson (M) är ordförande i Hässlehem.

– Vi får se. Som det ser ut i detaljplanen får det bli på lite längre sikt på grund av konjunkturen. Men vi kan börja med att tillträda.

Berit Önell

Läs mer:

2023-11-26 Kritik mot processen kring Kyrkskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se