torsjö live

Kritik mot processen kring Kyrkskolan

Kritik mot processen kring Kyrkskolan

Kommunens försäljning av Kyrkskolan till sitt eget bostadsbolag Hässlehem har dragit ut på tiden så länge att det kostat skattebetalarna fem miljoner kronor eftersom fastighetens värde sjunkit. SD reserverade sig därför mot torsdagens beslut i tekniska nämnden att sälja för 10,3 miljoner kronor istället för 15,37 miljoner– men röstade ändå ja till försäljningen.

Det är bara några veckor sedan ärendet lyftes ut från tekniska nämndens dagordning på grund av en ny justering av köpeavatalet, denna gång gällde det tillträdesdagen. Nu återkom det i arbetsutskottet och måste sedan passera tekniska nämnden och kommunstyrelsen innan affären med det sänkta priset kan tas upp i kommunfullmäktige.

Bilden visar en modell över föreslagen bebyggelse.
De grå byggnaderna är de befintliga. De orange byggnaderna är förslag på nybyggnad. Illustration ur detaljplanen

Ulf Berggren (SD), andre vice ordförande i nämnden, förklarar i reservationen att han hoppades när han skrev under köpeavtalet i februari, då som ordförande, att den fortsatta hanteringen skulle gå snabbt.

– Som ordförande ser jag det som en självklarhet att de avtal man skriver på blir genomförda korrekt utan att man ska behöva påminna. Denna process har inte fungerat, skriver han nu i reservationen.

Han anser att tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden misslyckats fatalt.

– Man har inte lyckats tömma lokalen på verksamhet i den omfattning som krävts och detta resulterar nu i tappade intäkter för kommuninvånarna på fem miljoner kronor, skriver han.

Bilden visar Ulf Berggren.
Ulf Berggren (SD).

Det handlar om föreningen Chai Taekwondo som trots uppsägning fortfarande haft sin verksamhet kvar i lokalen. Försäljningen har därför skjuts upp flera gånger. Kommunen har under lång tid lovat att ordna en annan lokal till föreningen, men inte lyckats. Istället godkändes nyligen att föreningen i strid med detaljplan hyr in sig hos en privat fastighetsägare på Verkstadsgatan – i väntan på att kommunen ordnar en annan lokal.

I september gjordes efter önskemål från Hässlehem en ny värdering av Kyrkskolan som visade att värdet sjunkit till 10,3 miljoner på grund av förändrade förutsättningar i omvärlden, såsom inflation och ränta. Köpeskillingen föreslogs därför till det beloppet.

Enligt det reviderade köpeavtalet är tillträdesdagen nu satt till den 4 mars 2024. Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det.

– Jag tycker att det är tråkigt att kommunen tappar fem miljoner kronor i intäkter. Vi hade kunnat bygga en lokal till föreningen för de pengarna. Men Hässlehem bugar och tackar, säger Ulf Berggren.

Ulf Berggren sitter sedan 13 år även i Hässlehems styrelse. Han förklarar att bolaget ville ha en ny värdering inte bara på grund av förändringar i omvärlden. Kyrkskolan har också fått stå och förfalla i flera år. Skolgården har enligt tips till polisen blivit en försäljningsplats för narkotika. I maj sprängdes entrédörrarna och flera fönster krossades.

– Fastigheten är i mycket sämre skick nu, säger Ulf Berggren.

Han betonar att Hässlehem kämpat i många år för att få köpa Kyrkskolan och fortfarande vill göra det.

– Det har funnits privata intressenter också. Men vi vill bevara det under det kommunala paraplyet, säger han.

Bilden visar interiör i Kyrkskolan.
Äldre gedigna byggnadsdetaljer i Kyrkskolan ska bevaras. Det gäller bland annat det rutiga klinkersgolvet, glaspartierna, lister med mera. Foto: Lotta Persson

Han tror inte att Hässlehem kommer att bygga bostäder inom de närmaste åren efter köpet. Ett problem är att detaljplanen från 2019 säger att det ska byggas ett parkeringsgarage.

– Parkeringsgaraget gör att det blir en fjärdedel dyrare att bygga. Hyrorna blir för höga. Man får inte heller parkera inne på gården, säger Berggren.

En detaljplan kan ändras, men inte under den så kallade genomförandetid, i detta fall fem år.

– Om två år går den att ändra.

Räntekostnaderna har också stigit rejält och Hässlehem måste först bygga bostäder i Sösdala.

– Jag anser att för tillfället har vi inte råd att bygga mer. Hela bolagets vinst försvinner när räntorna går upp. Vi får fokusera på våra befintliga fastigheter. Det finns flera äldre fastigheter med behov av stambyten, takbyten med mera, kostnader på 200-300 miljoner, säger Ulf Berggren.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-18 Kyrkskolan fem miljoner mindre värd

2023-10-22 Kyrkskolans försäljning skjuts upp igen

2023-05-22 Kyrkskolans entré sprängdes sönder

2023-05-22 Polisen känner till knarkhandel vid Kyrkskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se