torsjö live

Covid-19 sprids: Munskydd i omsorgen igen

Covid-19 sprids: Munskydd i omsorgen igen

Covid-19 sprids åter inom äldreomsorg och sjukvård. På torsdagen infördes åter munskydd för personalen i allt patientnära arbete inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun, enligt riktlinjer från Region Skåne.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, berättar att en avdelning på korttidsboendet Lyckåsa har intagningsstopp på grund av covid-19.

Folkhälsomyndigheten uppgav på sin hemsida den 17 november att antalet fall av covid-19 ökat med 30-50 procent per vecka de senaste veckorna. Antalet personer som behöver sjukhusvård och avlider på grund av sjukdomen har samtidigt ökat.

Hemsidans graf över bekräftade fall på särskilda boende visar en kurva som följer 2020 års nivå, men startade lite tidigare och var lite högre i början på hösten.

Bilden visar kurvor över smittspridningen sedan 2020.

Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne på onsdagen bromsade ökningstakten in i Skåne i mitten på november efter att ha varit snabb och tydlig sedan början på oktober.

Men samma dag kom alltså riktlinjer om “åtgärder vid ökad smittspridning” från Vårdhygien Skåne. Vårdpersonal rekommenderas bära munskydd vid patientnära arbete i somatisk slutenvård samt i kommunal vård och omsorg. Syftet är att förebygga smitta från asymtomatisk vårdpersonal.

Enligt Birgitta Ljungbeck märks den ökade smittspridningen i samhället nu inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun.

– Det är inte jättemycket, men vi har precis haft på Hemgården. Nu är det på Lyckåsa, säger hon.

På Hemgården drabbades fem av de äldre. Birgitta Ljungbeck berättar att smittan kunde begränsas till en avdelning som nu bedöms smittfri.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

På Lyckåsa hade på torsdagen två äldre fått positivt provsvar, varav en var inlagd på sjukhus.

– Jag vet inte om det finns underliggande sjukdomar där, men det är ju sköra äldre, säger Birgitta Ljungbeck.

Alla de insjuknade har fått sjätte dosen vaccin och förväntas därför ha minskad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Fler provsvar väntas på Lyckåsa.

– Men man testar inte alla nu. Om fler än en är konstaterat positiv tar vi en eller två till. Därefter utgår vi från att de som har symptom har covid. Det är upp till läkaren att bedöma om det ska tas fler prover, förklarar Birgitta Ljungbeck.

Enstaka fall har också konstaterats inom hemtjänsten. För närvarande finns två som testat positivt i Bjärnum-Vittsjöområdet.

– Det känns ändå som att vi har kontroll nu. Det är inte samma hysteri som tidigare under pandemin. Men jag är glad att de flesta är vaccinerade, säger Birgitta Ljungbeck.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla över 65 år samt personer i riskgrupper att ta den sjätte vaccinationssprutan. Även vaccin mot influensa rekommenderas.

I riktlinjerna från Vårdhygien Skåne listas fler åtgärder för att motverka smittspridning. Bland annat påtalas vikten av god ventilation. I väntrum där många patienter vistas bör luftrening med HEPA-filtrerade cirkulationsaggregat övervägas.

I övrigt ska trängsel minimeras i vårdlokaler, väntrum och personalrum och misstänkt smittsamma patienter identifieras och avskiljas.Verksamheterna uppmanas säkra tillgång till adekvat skyddsutrustning. Medarbetare med symptom på luftvägssymptom rekommenderas att stanna hemma och besökare med symptom avråds från besök. Vistelse i gemensamma patientutrymmen vid besök bör undvikas.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se