torsjö live

“Kommunen säljer till sig själv”

“Kommunen säljer till sig själv”

Tekniska nämndens ordförande Urban Widmark (M) avfärdar kritiken från andre vice ordförande Ulf Berggren (SD) om att kommunen förlorar pengar på att försäljningen av Kyrkskolan dragit ut på tiden. Anledningen är att kommunen säljer till sig själv.

– Kommunen äger Hässlehem till 100 procent, säger Urban Widmark.

Berggren menar att både tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden misslyckats med att tömma lokalerna och att fastighetsvärdet därför sjunkit så att kommunen förlorar fem miljoner. Försäljningen har skjutits upp i väntan på att kampsportföreningen Chae Taekwondo skulle erbjudas nya lokaler. Urban Widmark förklarar att han inte alls ser ärendet på samma sätt som Ulf Berggren.

– Om vi sålt till ett externt fastighetsbolag hade det stämt. I det här fallet säljer kommunen till sig själv, säger han.

Urban Widmark (M).
Urban Widmark (M), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Urban Önell

Han konstaterar att Ulf Berggren som vice ordförande i köparbolagets styrelse hade varit jävig om det inte varit ett kommunalt bolag.

– Han säljer och köper ju till sig själv. Det får man normalt inte göra enligt kommunallagen, men lagen säger att det inte är jäv om det gäller ett kommunalt bolag eftersom det är en del av kommunen. Anledningen till att han inte är jävig är alltså att försäljningen sker inom kommunen. Ulf Berggren försöker bara vinna en billig politisk poäng, säger Urban Widmark.

Han påpekar att Ulf Berggren själv var ordförande i tekniska nämnden till den 22 maj.

– Jag förstår inte varför han själv inte drev igenom affären.

Urban Widmark menar också att det är ett faktafel att värdet på fastigheten minskat med fem miljoner kronor eftersom det finns en värdering till, eller egentligen två. Den värdering som gav det högsta värdet gjordes i februari 2022 och landade på 15,37 miljoner kronor. I Frilagt och andra medier – liksom i kommunens egna tjänsteskrivelser – har denna jämförts med värderingen från september i år, vilket ger en mellanskillnad på fem miljoner.

Men Urban Widmark lyfter fram att värderingen från februari 2022 reviderades efter Hässlehems önskemål i september 2022. Då blev värdet 13,8 miljoner kronor. Om detta värde används blir mellanskillnaden 3,5 miljoner kronor. En värdering 2021 gav ett värde på 15 miljoner.

– Det jag vill säga är att värderingar blir olika varje gång, en värdering är ingen absolut sanning, säger Urban Widmark.

Urban Widmark medger att 10,3 miljoner för den stora och centralt belägna fastigheten kan låta billigt jämfört med exempelvis en villa i Finjasjö Park.

– Men det är byggrätterna som är potentialen på Kyrkskolan, säger Urban Widmark och påpekar att det också kostar många miljoner att bygga och bygga om på fastigheten.

Liksom Ulf Berggren utgår Urban Widmark ifrån att Hässlehem inte kommer att börja bygga de närmaste åren. Därmed påverkar inte fördröjningen av affären hur snart byggnationerna kan starta.

– Det tar lika lång tid i vilket fall. Jag tycker att det är lite ofint att kritisera mig för detta, säger han.

– Om Ulf Berggren anser att det är ett för lågt försäljningspris, och Hässlehems ekonomi tillåter det, så kan ju kommunen ta ut aktieutdelning motsvarande värdeminskningen, tillägger han.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-18 Kyrkskolan fem miljoner mindre värd

2023-10-22 Kyrkskolans försäljning skjuts upp igen

2023-05-22 Kyrkskolans entré sprängdes sönder

2023-05-22 Polisen känner till knarkhandel vid Kyrkskolan

2023-11-26 Kritik mot processen kring Kyrkskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se