torsjö live vers2

Kyrkskolan fem miljoner mindre värd

Kyrkskolan fem miljoner mindre värd

Kyrkskolan har sjunkit drygt fem miljoner kronor i värde sedan i december 2021. Det visar en ny värdering som ska ligga till grund för kommunens försenade försäljning till det kommunala bostadsbolaget Hässlehem. Köpeskillingen föreslås sänkas från 15,4 miljoner till 10,3 miljoner kronor när tekniska nämnden imorgon, torsdag, ska besluta i frågan.

Narkotikahandel kan döljas på den övergivna skolgården. Foto: Lotta Persson
Försäljningen av Kyrkskolan står på tekniska nämndens dagordning imorgon. Foto: Lotta Persson

Hässlehem ska bygga om de gamla lokalerna till bostäder och även bygga nya bostäder på den gamla skolgården. Rivningsförbud råder för en del av de ursprungliga byggnaderna och även äldre gedigna byggnadsdetaljer ska bevaras.

Affären har dragit ut på tiden eftersom kommunen lovat att föreningen Chae Taekwondo, där tekniska nämndens ordförande Urban Widmark (M) tills nyligen ingått i styrelsen, skulle få hyra in sig i väntan på en annan lokal. Det tidigare köpeavtalet, signerat 21 december 2022, förutsatte att fastigheten skulle överlåtas utan “rättighetshavare”. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal.

I somras fick föreningen till slut grönt ljus att använda en annan lokal, i Elefanten-huset på Verkstadsgatan. Verksamheten strider visserligen mot detaljplanen som tillåter bostäder och handel där, men kommunen beviljade ändå tillfälligt bygglov för idrottsverksamhet – tills kommunen ordnar en annan lokal. En muslimsk förening fick tidigare nej till att använda samma lokal för kaféverksamhet, spel och bön. Men enligt bygglovschef Katarina Finyak är idrottsverksamhet en mindre avvikelse. Dessutom var grannarna positiva nu medan de var oroliga för störningar från den muslimska föreningen.

Medan kommunen väntat på Chae Taekwondo har alltså Kyrkskolan blivit mindre värd. Ett uppdaterat förslag till köpekontrakt har nu tagits fram. Förslaget är att beslutet ska verkställas omedelbart. Det innebär att kommunen inte ska invänta att det vinner laga kraft innan avtalet tecknas och fastigheten tillträds. Konsekvenserna bedöms kunna återställas om beslutet skulle överklagas och inte vinna laga kraft. Liksom i det tidigare kontraktet ska köparen premiera utveckling av bostadsrätter i första hand, men även hyresrätter.

Bilden visar interiör i Kyrkskolan.
Äldre gedigna byggnadsdetaljer ska bevaras. Det gäller bland annat det rutiga klinkersgolvet, glaspartierna, lister med mera. Foto: Lotta Persson

Den nya värderingen av företaget Croisette gjordes den 15 september. Någon ny besiktning är det inte fråga om utan en värdebedömning utifrån förändrade förutsättningar i omvärlden såsom stigande inflation och ränta. Det har enligt värderingen lett till ett måttligt intresse för både bostads- och utvecklingsfastigheter. Finansiering av projekt har försvårats.

Bilden visar en modell över föreslagen bebyggelse.
De grå byggnaderna är de befintliga. De orange byggnaderna är förslag på nybyggnad. Huvudbyggnaden föreslås alltså få en flygel till. Illustration ur detaljplanen

Fastigheten har jämförts med sålda fastigheter med liknande egenskaper, vilket inte är så många. Förväntad framtida avkastning har beräknats utifrån bedömda hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader med mera. Om – och tillbyggnadskostnaden beräknas till 56,5 miljoner kronor, motsvarande 20 000 kronor per kvadratmeter.

Byggnadernas taxeringsvärde beräknas till 35 miljoner kronor och markens till 9,6 miljoner kronor efter ombyggnation till bostäder. Den bebyggda delen bedöms idag ha ett marknadsvärde på tre miljoner och byggrätterna 7,3 miljoner kronor, totalt alltså 10,3 miljoner.

Kommunfullmäktige ska besluta om försäljningen efter att tekniska nämnden och kommunstyrelsen behandlat den.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se