torsjö live vers2

Skyddsjakt på varg ställs in

Skyddsjakt på varg ställs in

Det blir ingen skyddsjakt på varg i reviret på Linderödsåsen, åtminstone inte i nuläget. Anledningen till att den tidigare aviserade skyddsjakten ställs in är att länsstyrelsen nu fått DNA-svar som visar att åtminstone ett av de senaste angreppen på får i eller kring reviret gjorts av en norsk varg som bedöms som genetisk viktig. Det berättar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Efter tre angrepp på får inom revirområdet beslöt länsstyrelsen den 6 oktober om skyddsjakt som skulle verkställas direkt efter ett fjärde angrepp. Men angreppen måste alla ha skett av vargar som tillhör reviret och så är det alltså inte. Länsstyrelsen vill inte heller riskera att den genetiskt viktiga vargen blir skjuten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en av de nya valparna i reviret på Linderödsåsen.
En av vargarnas valpar förra året i reviret på Linderödsåsen fångades på bild. Foto: David Börjesson, Länsstyrelsen Skåne

DNA-analyserna visar att två av angreppen tydligt kan kopplas till revirets vargar. Ett svar gav inget besked om vilken individ som gjort angrepet och ett, från den 3 oktober i Tomelilla, visar alltså att en norsk varg varit i farten. Det oklara angreppet utanför Brösarp den 6 oktober kan också ha gjorts av denna varg. Han är avkomma till en invandrad finskrysk varg och räknas därför som genetiskt viktig för att uprätthålla en livskraftig vargstam i Skandinavien.

På onsdagen besiktigade länsstyrelsen tre döda får väster om S:t Olof på Österlen, på gränsen till reviret. Bara två kunde bekräftas vargdödade och ett fjärde får är försvunnet. Därmed har fem angrepp skett sedan den 25 juli, varav två kan knytas till tiken i reviret. Dessa har skett i trakten kring Huaröd.

– Angreppen den 3 oktober och 6 oktober ligger geografiskt närmare varandra än de angrepp som kan knytas till de som tiken i reviret har utfört. Detsamma gäller det senaste angreppet. Länsstyrelsen kan inte utesluta att även angreppen i Brösarp och S:t Olof har gjorts av den genetiskt viktiga varghannen. Av den anledningen kommer vi inte att verkställa någon skyddsjakt i det här skedet, säger Nils Carlsson, chef på länsstyrelsens art- och naturenhet, i pressmeddelandet.

Länsstyrelsen har skickat ytterligare salivprover från angreppet den 6 oktober, liksom från det senaste angreppet utanför S:t Olof, och hoppas att de kan ge svar på vilken individ som varit inblandad.

Beslutet om skyddsjakt har också överklagats och väntar på rättslig prövning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se