torsjö live vers2

En berättelse om rätten att få finnas till

En berättelse om rätten att få finnas till

RECENSION. I början av september släpptes Anders Lords senaste bok, Samtal med … . Till formen är det skönlitterär fiktion, men samtidigt har boken tydliga kopplingar till nutiden, där berättelsen utspelas. Anders Lord närmar sig de existentiella frågorna, ytterst frågan om liv och död. Huvudpersonerna i hans text tvingas motvilligt att fundera på vad som är verkligt och vad som är fantasi – efter att en av dem fått höra att hen inte finns.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar bkomslaget till Samtal med...
Samtal med…rör sig mellan fantasi och verklighet.

Finns det människor som kan se vad andra inte ser? Finns det andliga makter som påverkar oss och som vill styra vårt öde? Är de onda och manipulativa, eller goda – så att de vill hjälpa oss när vi är i knipa?

Utifrån den konstnärliga frihet som skönlitterära författare äger, närmar sig Anders Lord det andliga och övernaturliga. Det gör han utan någon tydlig koppling till någon av de traditionella världsreligionerna.

Anders Lord har onekligen en litterär förmåga. Det märks också att han arbetat som journalist. Han har språket i sin hand. Dialogerna mellan personerna som figurerar i berättelsen känns naturliga. Författaren lyckas också med utmaningen att ge trovärdighet åt sin story. Detta trots att intrigen är osannolik och trotsar nutidsmänniskans normala referensramar, inte minst naturvetenskapens gränser.

Bilden visar Anders Lord.
Författaren Anders Lord. Foto: Urban Önell

Inledningen är lite seg, då de två huvudpersonerna å ena sidan dras till varandra för att föra seriösa samtal, å andra sidan tycks ha svårt för att inte skapa irritation hos varandra. Då krävdes det åtminstone av mig ett visst mått av tålamod för att komma vidare. Men en bit in i boken lyckas författaren skapa det där måttet av spänning som gör att jag som läsare känner att den här historien vill jag följa till slutet, för att se vad som händer med både huvudpersonerna och deras anhöriga.

Urban Önell

Anders Lord: Samtal med …
Förlag: Öraholma bok & skrivstudio

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se