torsjö live vers2

Trafikverket vill pausa planförslag för reningsverket – igen

Bilden visar pumpar framför reningsverket.

Trafikverket vill att kommunen pausar förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Liksom vid samrådet 2021 handlar det om att delar av planområdet krockar med en framtida utbyggnad av järnvägen. Då gällde det en eventuell höghastighetsbana, nu ska istället södra stambanan byggas ut med två spår. Resultatet blir ungefär detsamma: det är olämpligt att planlägga […]

Anpassat schema ska lösa lokalbrist på HTS

Politikerna satte stopp för förslaget att hyra tillbaka Kyrkskolan för att tillfälligt lösa lokalbristen för vuxenutbildningarna. Moduler är inte heller att tänka på. Istället fick verksamheterna i uppdrag att försöka utnyttja lokalerna på Hässleholms tekniska skola effektivare genom att anpassa schemaläggningen. Frilagt berättade att en förhyrning av Kyrkskolan utreddes strax innan kommunfullmäktige skulle besluta om […]

Emil Jensen verkar för fred med ordets och visans makt

Estradpoeten Emil Jensen väckte både känslor och tankar under fredagens framträdande i kulturhuset. Återigen visade den sympatiske skalden prov på sin sällsamma förmåga att otvunget gifta poesi med musik, tragik med komedi, och allvar med ro. Kvällens längsta, bästa och mest finurliga dikt hyllade freden, som enligt Emil på sista tiden minskat i aktning hos […]