torsjö live

Anpassat schema ska lösa lokalbrist på HTS

Anpassat schema ska lösa lokalbrist på HTS

Politikerna satte stopp för förslaget att hyra tillbaka Kyrkskolan för att tillfälligt lösa lokalbristen för vuxenutbildningarna. Moduler är inte heller att tänka på. Istället fick verksamheterna i uppdrag att försöka utnyttja lokalerna på Hässleholms tekniska skola effektivare genom att anpassa schemaläggningen.

Hässleholms tekniska skola.
Vuxenutbildningarna ska flytta in på gymnasieskolan HTS. Frågan är hur de ska få plats under de ett och ett halvt år som återstår innan de internationella profilerna avslutats. Foto: Berit Önell

Frilagt berättade att en förhyrning av Kyrkskolan utreddes strax innan kommunfullmäktige skulle besluta om kommunens försäljning av fastigheten till Hässlehem. Samma dag som kommunfullmäktiges sammanträde, den 26 februari, hade kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) ett första möte i frågan med politiker och tjänstemän från tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Där fick alla klart besked om att det inte var aktuellt att hyra Kyrkskolan. Det var också Lena Wallentheims budskap till kommunfullmäktige på kvällen.

Orsaken till diskussionen är att arbetsmarknadsnämnden för att sänka sina kostnader sagt upp lokalerna som Yrkeshögskolan Syd och Komvux använder på Norra Station. Avsikten är att vuxenutbildningarna ska flytta in på Hässleholms tekniska skola som har lokaler över. Men utrymmet antogs inte räcka till förrän gymnasieskolans internationella profiler avslutas sommaren 2026. Norra Station är uppsagt till den 1 januari 2025 och därför kan en tillfällig lösning behövas under ett och ett halvt år.

– För vår del har det hela tiden handlat om att skära kostnader, säger Lina Bengtsson.

Enligt Lena Wallentheim var Kyrkskolan aldrig ett konkret förslag.

– Det slängdes fram i förbifarten, säger Lina Bengtsson.

Nu var de angelägna om att hinna ha ett möte före kommunfullmäktige.

– Jag kallade för att vi behövde ha en diskussion. Jag ville ha den då för att det kunde komma frågor på kommunfullmäktige, säger Lena Wallentheim.

Bilden visar Lena Wallentheim och Lina Bengtsson.
Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) skyndade sig att kalla till möte för att klargöra att det inte är aktuellt att hyra tillbaka Kyrkskolan efter försäljningen till Hässlehem. Foto: Urban Önell

Tjänstemännen fick ett nytt uppdrag vid mötet.

– Vi ska inte hyra Kyrkskolan och försöka undvika moduler. I första hand ska vi titta på hur vi kan organisera verksamheten och gå igenom lokalbeståndet igen, säger Lena Wallentheim.

Hon förklarar att HTS måste se över hur skolans lokaler kan användas på ett optimalt sätt.

– Det är verksamheterna som får titta på det, säger hon.

– Vi har sagt tydligt att de får gå tillbaka en vända.

Lina Bengtsson förtydligar att det främst handlar om att titta över schemaläggningen.

Meta Jarl (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, kan inte säga något om hur realistiskt det är att utbildningarna ska klara sig utan någon extra lokal.

– Jag är trygg med att tjänstemännen i arbetsgruppen hittar ett förslag som blir bra, säger hon.

Hon vill inte uttala sig om hur bråttom det är.

– Det är klart att det inte är gott om tid, säger hon.

Inte heller förvaltningschef Martin Franklin, som ansvarar för vuxenutbildningarna, har mycket att säga.

– Det pågår en utredning som vi inte är färdiga med, säger han.

– Vi ska göra det bästa och mest ansvarsfulla med kommunens pengar.

Han betonar att vuxenutbildningen är viktig och att man ska ha tillgängliga och bra lokaler.

– Den är extremt viktig. Speciellt nu när det är lite skakigt på arbetsmarknaden.

Gymnasiechef Roger Svanberg förstår uppdraget som att gymnasieskolan ska se om det finns något mer som kan göras i lokalfrågan.

– Vi tar höstens gymnasieorganisation ganska snart och vi håller på att lägga schema. Det är viktigt att ha en dialog. Jag tror att det finns en och annan lokal på Jacobsskolan också, säger han.

Jacobsskolan har redan ett våningsplan för yrkeshögskolan.

– Mitt svar till Martin (Franklin) var att vi har det med i pipeline och vi ska göra vad vi kan, men vi kan inte lova. Vårt eget måste gå först, berättar Roger Svanberg.

– Det är många pusselbitar.

Skolchef Niklas Persson konstaterar också att det finns en viss osäkerhet på grund av att gymnasievalet inte är klart.

– Vi ska dra vårt strå till stacken, men det är väldigt svårt att säga hur det blir.

En faktor är om önskemålen om en kulturprofil på Linnéskolan förverkligas. I så fall skulle Kulturskolan lämna den äldre byggnaden på HTS som då kan användas till annat.

– Jag tror att det kommer att kunna lösas på ett bra sätt. Men övergången kan bli problematisk. Vi får laga efter läge och göra det bästa av situationen, säger Niklas Persson.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.
Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.

Jan Zettergren, rektor på HTS, berättar att skolan idag har 760 elever, men kommer att ha en bit över 800 till hösten eftersom söktrycket ökar.

Skolan går nu tillsammans med tekniska förvaltningen igenom vilka lokaler som behövs till gymnasieskolan och vilka som kan lämnas till vuxenutbildningen. De kommer att avgränsas från varandra och anpassas för de olika behoven.

– Vi ska förtäta lite grand och det vi inte behöver får vi lämna, säger Jan Zettergren.

Berit Önell

Läs mer:

2024-02-22 Kommunen kan hyra tillbaka Kyrkskolan när den sålts

2024-02-27 Kyrkskolan säljs till Hässlehem – hyra tillbaka inte längre aktuellt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se