torsjö live

Besvärliga medborgare och kritiska medier behövs

Besvärliga medborgare och kritiska medier behövs

KRÖNIKA. Makthavare signalerar ibland att vi på Frilagt ställer för obekväma frågor och är för respektlösa. Men gång på gång bevisas att tidningen behövs, och att det är nödvändigt att ifrågasätta makten. Vi möter dessvärre ständigt en kultur av mörkande, fifflande och korruption i Hässleholms kommun.

Berit Önell.
Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

Om inte Frilagt hade berättat att PFAS tillförs Finjasjön via Maglekärrsbäcken där reningsverket i Hässleholm har sitt utlopp hade det inte blivit känt för allmänheten, åtminstone inte på länge. Tack vare att Inger Fallesen och hennes grannar tog saken i egna händer blev vattenprover analyserade. Vattenprover som kommunens miljökontor borde ha tagit eller ställt krav på Hässleholm Miljö att ta när de boende slog larm om att översvämningsvattnet i trädgårdarna såg tydligt förorenat ut. Provsvaren visade att det fanns avloppsbakterier i trädgårdarna och i bäcken var halterna skyhöga. Provet i bäcken innehöll dessutom höga halter av hälsovådliga PFAS-kemikalier.

Frilagt har flera gånger tagit egna mark- och vattenprover när ansvariga inte velat göra det. Det var det första vi gjorde när Frilagt startade för snart nio år sedan. Även då var reningsverket i Hässleholm inblandat, tillsammans med Trafikverket som hade skänkt bort stora mängder förorenad järnvägsmakadam. Frilagts prover visade höga halter av bland annat arsenik och koppar, trots att massorna enligt protokollen från Trafikverket skulle vara rena. Övrig dokumentation hade Trafikverket kastat vid en omorganisation och alla anställda som varit delaktiga hade slutat. Efter Frilagts avslöjande – inte förrän då – krävde miljökontoret att dåvarande va-bolaget Hässleholms vatten skulle ta nya prover. Dessa visade ännu högre föroreningshalter och det var dessutom tydligt att det var andra massor än de som Trafikverket deklarerat. Massorna fick deponeras som farligt avfall.

När ska ansvariga förstå sin roll?

Varken de boende vid Finjasjön eller Frilagt är någon tillsynsmyndighet. Det är kommunens miljöavdelning som ska kontrollera att Hässleholm Miljö följer lagar och regler samt ta dem i örat och kräva undersökningar om de misstänks inte ha uppfyllt kraven. Visar sig misstankarna befogade ska åtgärder krävas. Miljökontorets personal får inte under några omständigheter vara kompisar med Hässleholm Miljö och bilda allians för att “försvara” sig mot media, så som det lät vid fredagens presskonferens på Björkvikens strand.

Granskande journalistik kan både avslöja och förebygga korruption och andra oegentligheter. Därför är den helt nödvändig för en fungerande demokrati. Den som inte förstår det är knappast lämplig att arbeta på en offentlig myndighet eller inneha en politisk post. Förtroendet borde vara förbrukat för den som ertappas med att motarbeta granskarna. Ändå sker det hela tiden i Hässleholms kommun och dess bolag.

Kanske de ansvariga tror att det är bättre för invånarna att inte veta hur illa det är med saker och ting. Men de flesta av oss vill veta sanningen, så att vi kan förhålla oss till den och fatta självständiga beslut.

Nyss hemkommen från Föreningen Grävande journalisters årliga seminarium är jag fylld av inspiration att fortsätta Frilagts arbete med att granska i Hässleholm. Jag har fått uppmuntran av likasinnade kollegor och ny kunskap om grävmetoder.

Men det behövs också ekonomiska förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta granska och utveckla verksamheten framöver. Som ekonomin ser ut nu räcker intäkterna inte riktigt till för våra 1,25 tjänster. Vi hoppas verkligen att vi inte ska behöva dra ner på ambitionerna. Vi vill hellre höja dem och satsa ännu mer. Vi hoppas att ni läsare vill hjälpa oss att klara det. Presstöd kan vi inte räkna med, det vi fick 2022 var ett skämt och täckte inte kostnaderna för ansökan. Det nya presstödet är vi inte ens kvalificerade att söka eftersom man numera måste ha minst två årsarbetare (motsvarande två heltidstjänster). Vi måste istället sätta vårt hopp till er. Tack alla ni som betalar stödprenumeration! Men det är fortfarande många av våra nära 11 000 unika läsare i veckan som inte bidrar. Vi vädjar till dig som har möjlighet att stödprenumerera, förslagsvis med 100 kronor i månaden. Det är förstås fortfarande frivilligt, men vi vädjar till er att hjälpa till – om ni tycker att Frilagt behövs! Ni som redan under lång tid bidragit till Frilagt, överväg gärna om ni kan höja ert bidrag. Fler annonsörer är också välkomna!

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se