Gruppen-3a-328x120

Utslagsröst skickade hyreshöjning på Kaptensgården vidare

Utslagsröst skickade hyreshöjning på Kaptensgården vidare

Den 40-procentiga hyreshöjningen på äldreboendet Kaptensgården i Hässleholm går vidare till kommunfullmäktige. Men det var på håret att tekniska nämnden sa ja. Liberalerna lade ned sin röst, därmed blev röstetalet lika och utslagsrösten från ordförande Urban Widmark (M) avgjorde.

Som Frilagt tidigare berättat har hyresvärden, som är en del av skandalbolaget SBB, sagt upp hyresavtalet med kommunen till den 30 juni. Hyran föreslås höjas med 40 procent med motiveringen att fastigheten ska renoveras. Oppositionen fick på Liberalernas initiativ igenom en återremiss när ärendet var uppe i tekniska nämnden förra gången. Förslaget skulle analyseras ytterligare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar äldreboendet Kaptensgården.
Förslaget till nytt hyresavtal för Kaptensgården med en 40-procentig höjning av hyran går vidare till kommunfullmäktige. Foto: Urban Önell

Ingenting i förslaget har ändrats sedan sist. Hyran höjs fortfarande från 5,6 till 7,8 miljoner kronor per år. Alla badrum i de 50 lägenheterna ska renoveras, fem avdelningskök med tillhörande vitvaror bytas ut och ytskikten i alla gemensamhetsutrymmen renoveras.

Men L valde nu att lägga ned sin röst.

– Problemet är att det inte finns tid att förhandla mer eftersom ärendet ska till kommunfullmäktige, säger Thomas Nilsson (L).

– Jag avstod från att delta för jag tycker inte att avtalet är bra. Om vi hade begärt återremiss igen hade vi riskerat att stå utan avtal för 50 boende, förklarar han.

Han är kritisk till att politikerna fick handlingarna för sent.

– Sådant måste lyftas tidigare i nämnden. En avtalstid på 15 år är alldeles för länge. Att vi inte fick in en förköpsklausul tycker jag är väldigt synd.

Han gissar att det kan bli aktuellt för SBB att sälja fastigheten under hyrestiden.

– SBB blöder pengar. De avyttrar ganska mycket fastigheter nu för att klara likviditeten. Det ligger också i kommunens långsiktiga strategi att äga fastigheter för verksamheten, säger han.

Han tycker dessutom att hyresvärdens motivering för hyreshöjningen är för dålig.

– Renoveringen är inte i den omfattningen, säger han.

Men den kommande hyresnivån 1 450 kronor per kvadratmeter för de äldre ser han inte som orimlig. Både Ehrenborg i Hässleholm och Sjögläntan i Vinslöv har högre hyror.

Samtidigt menar Thomas Nilsson att han fått igenom en mer långsiktig seger.

– Vi har vi haft en bra dialog med förvaltningen. De ska se över hur avtal hanteras. Det ska ju bildas en strategisk grupp på kommunledningsförvaltningen där nuvarande förvaltningschefen Mats Svensson ska ingå. Han ska ta med sig frågan om hur fastighetsförvaltningen ska kunna optimeras dit, säger han.

Han anser att de kommunala bolagen som också förvaltar fastigheter måste förändras.

– Vi har tre organisationer som förvaltar fastigheter, i vissa fall likadana fastigheter. Hässlehem borde enligt min åsikt renodlas till en ren allmännytta. Hibab tycker jag man ska lägga ned eller avveckla allt där som inte har med kommunal verksamhet att göra, säger han.

Han menar att Hibab inte ska förvalta kommersiella fastigheter på ett sätt som konkurrerar med privata företag.

Urban Widmark anser att det föreslagna hyresavtalet är bra, men håller med om att det blir en stor hyreshöjning på en gång.

– Det är förvisso korrekt. Men det kan inte handla om procent, säger han.

Han påpekar att Kaptensgårdens hyror inte höjts i samma takt som andra boendens och inte heller blir högst framöver.

– Det är fullt rimligt.

– Hässlehem har också aviserat att de kommer att höja ganska kraftigt, säger han.

Han vill inte riskera att stå utan 50 platser i sommar.

– Man har förhandlat och diskuterat. Så här långt har man kommit. Då fick vi ta det här.

Hur ser du på att avtalet är så långt?

– Det hade ju varit bra om det förra avtalet varit längre.

Enligt Urban Widmark har omsorgsnämnden gjort bedömningen att de här platserna behövs de kommande 15 åren.

Borde kommunen på sikt köpa Kaptensgården?

– Det kan man naturligtvis diskutera. Vi har precis suttit i budgetmöte och bland annat fått veta att det kostar 250 miljoner kronor per år bara att hålla kommunens fastigheter i ordning. Tyvärr släpar vi efter med underhållet, säger Urban Widmark.

När kommunen hyr in sig i en privatägd fastighet går det också att säga upp lokaler som inte längre behövs.

– Bedömningen är att det kanske inte behövs så många platser om 15 år. De närmaste 10-15 åren ökar behovet och därefter planar det ut och minskar.

Urban Widmark tycker att det ska finnas både kommunägda och privatägda fastigheter till äldreboenden.

– Jag tror att det är rätt bra med en mix med både ock, säger han.

SD, KD och FV röstade mot hyresavtalet medan S och M röstade för.

Berit Önell

Läs mer:

2024-02-11 Vill höja hyran för äldreboende med 40 procent

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se