torsjö live vers2

Restaurangelever utbildas på praktik – kommunalråd möter krögare

Restaurangelever utbildas på praktik – kommunalråd möter krögare

Restaurangskolans elever kommer att få serveringsutbildning på sina praktikplatser istället för i skolans utdömda lokaler. Men beslutet att pausa intagningen av nya elever kvarstår.

Krögare, kaféägare och handlare i Hässleholm vädjar för den hotade Restaurangskolan. I en skrivelse till kommunledningen betonar de att de är beroende av kvalificerad personal med relevant utbildning. De vill ha ett möte med ansvariga politiker. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim berättar att ett möte är bokat till på tisdag.

Bilden visar Restaurangskolan.
Restaurangskolans lokaler är utdömda av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på grund av fukt. Men nu är det klart hur höstens tvåor och treor ska få sin undervisning. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Som Frilagt tidigare berättat pausas intagningen av nya elever till restaurang- och livsmedelsprogrammet i höst. Troligen blir det likadant läsåret därpå. De elever som till hösten börjar i årskurs två och tre är lovade att få fullfölja utbildningen, men hur det ska gå till har varit oklart tills häromdagen. Den 1 juli blir det förbjudet att använda i stort sett alla utrymmen utom köken på grund av fuktskador. Problemen har varit kända i flera år, men åtgärder har dröjt.

Bilden visar reklam för restaurangskolan.
De flesta elever får jobb efter att ha gått Hässleholms restaurangskola. Bilden är från kommunens hemsida.

Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde på torsdagen träffades politiker, tjänstemän och lärare på Jacobsskolan för att diskutera hur situationen ska hanteras.

– Det är en stor lättnad att vi hittat en så bra lösning, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det innebär att skolan kommer att klara av att ge de nuvarande eleverna den utbildning de har rätt till.

– Serveringsutbildningen kan ske på APL (arbetsplatsförlagd utbildning, alltså praktik). Grunden har de fått i ettan, säger Stefan Larsson.

Bilden visar Stefan Larsson.
Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är lättad över att det nu är bestämt att restaurangeleverna ska få serveringsutbildning på sina praktikplatser. Foto: Urban Önell

När det inte kommer några nya elever blir förutsättningarna annorlunda.

– Serveringsläraren har möjlighet att vara betydligt mer aktiv på praktikplatserna nu, säger Stefan Larsson.

Hur maten som produceras i Restaurangskolans kök ska användas är inte klart ännu.

– Det är en senare fråga. Kanske vi kan distribuera ut den till skolorna. Det blir kanske lite mindre volymer nu. Det är i alla fall uteslutet att kasta maten, säger han.

Han är positiv till krögarnas initiativ och hoppas kunna vara med på mötet på tisdag.

– Det är jättebra när näringslivet engagerar sig, oavsett program. Det stärker utbildningen och elevernas möjligheter till praktik och är bra för företagen också, säger han.

Han konstaterar att det inte varit svårt att få ut eleverna på APL i Hässleholm.

– Många av våra krögare här är välvilliga till att ta emot praktikanter, säger han.

Han påpekar dock att det är väldigt vanligt med timanställningar inom restaurangbranschen.

– Det skulle vara intressant att höra hur många som gått Restaurangskolan som fått fast anställning, säger han.

Madlén Sjögaardh på Café Madrix ser också fram emot ett möte med politikerna.

– Självklart skrev jag under. Jag vet hur svårt det är att rekrytera folk, säger hon.

Men hon menar att det främst är restaurangerna som drabbas.

– Vi tar också emot praktikanter, men inte så ofta. 90 procent av dem som jobbat här har först praoat eller praktiserat. Då får man direktkontakt, säger hon.

Hon är orolig för effekterna av Restaurangskolans paus.

– Om det blir en paus tror jag det påverkar jättemycket.

– Hela branschen skriker efter utbildat folk.

Bilden visar Maden Sjögaardh med medarbetare på Madrix.
Madlén Sjögaardh säger att 90 procent av hennes medarbetare har haft prao eller praktik innan de fick jobb på Café Madrix. Bilden är från 2018 då verksamheten öppnade i ny lokal vid Stortorget.

För lilla Café Madrix är det ingen bra idé med serveringsutbildning på praktiken.

– Här hade det inte fungerat, det hade nog varit knepigt, säger hon.

Hon vill vädja till politikerna att prioritera Restaurangskolan och nämner att elever fått servera på Nobelmiddagen.

– Det säger en hel del. Vi ska inte förringa utbildningen.

– Många kan få jobb. Man kan inte bara satsa på teoretiska utbildningar, säger hon.

Undertecknarna av skrivelsen är medlemmar i Hesslecitys krog- och kafénätverk. De är Matilda Nilsson, Statt, Madlén Sjögaardh, Café Madrix, Erik Sjöstrand, Maxi, Niklas Lundqvist, Restaurang Farozon, Ezdin Shekh, Zuperbowl, Anna-Karin Erlandsson, Bishop Arms, och Rikard Andersson, Harrys.

Berit Önell

Läs mer:

2024-03-21 Restaurangskolans lokaler utdömda – programmet pausas

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se