Gruppen-3a-328x120

Restaurangskolans lokaler utdömda – programmet pausas

Restaurangskolans lokaler utdömda – programmet pausas

Fukt och mögel stänger Hässleholms restaurangskolas lokaler. Problemen har pågått i många år utan att åtgärder vidtagits. Nu är gränsen nådd. Från den 1 juli blir det förbjudet att använda i stort sett alla utrymmen utom köken. Därför pausas intagningen till programmet i höst. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden var eniga i sitt beslut på torsdagen. Men Stefan Svensson (KD) var mycket kritisk till att problemen inte lösts tidigare. Det är också oklart var eleverna som börjar årskurs två och tre till hösten ska ha lektioner när de inte är i köken.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade i måndags det drastiska beslutet att förbjuda användning av undervisningssalar, servering och matsal.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Förbudet kan hävas om problemen med fukt i fastigheten åtgärdas permanent, står det i beslutet.

Bilden visar reklam för restaurangskolan.
Hässleholms restaurangskola pausas. Bilden är från kommunens hemsida.

Redan för två år sedan, i mars 2022, meddelade tekniska förvaltningen, som ansvarar för kommunens fastigheter, att en del av byggnaden skulle rivas. Det var den så kallade lågdelen. Den är fortfarande inte riven, däremot avstängd.

Vid två tillsynsbesök i december 2023 noterade hälsoskyddsinspektörer en stark och stickande lukt i undervisningssalar och korridorer. Flera elever berättade om hälsoproblem när de vistas i lokalerna. De får bland annat huvudvärk och kliande ögon och hals.

Livsmedelsinspektör upptäckte i januari nya fuktskador i tak, troligen på grund av det inte klarat snömängden på taket under jullovet. Taket togs sedan bort i denna del och täcktes av en presenning i väntan på nytt tak.

I februari bad kommunen om hjälp hos Arbets- och miljömedicin i Region Skåne. Ett utlåtande därifrån konstaterar OBO, ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa.

Nu bedömer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att lokalerna inte kan användas förrän fuktproblematiken åtgärdats på ett godtagbart sätt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) säger att ansvariga nu ska anstränga sig för att hitta bra lokaler för de kvarvarande eleverna. Det handlar om en lokal för serveringsutbildning samt vanliga lektionssalar. En liten lektionssal för 10-12 elever går fortfarande att använda på restaurangskolan.

– Vi tror att vi kommer att hitta en bra lösning på det, säger Stefan Larsson.

Bilden visar Stefan Larsson.
Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han förklarar att tekniska förvaltningen försökt hitta alternativ för att undvika en paus, men inte funnit några.

– Genom att vi nu inte tar in nya elever förutsätter jag att det går att hantera. Skolan får titta närmare på det, säger han.

Han berättar att skolan kommer att bjuda in elever och vårdnadshavare för närmare information.

Troligen blir pausen två läsår.

– Det beslutas i juni i år om utbudet för nästkommande läsår, men jag tror att det blir svårt att få allt klart till hösten 2025, säger Stefan Larsson.

Men att lägga ner utbildningen för gott är inte aktuellt.

– Vår ambition är att Hässleholm ska ha ett brett utbud av gymnasieutbildningar. Detta är en av dem som vi gärna vill ha, säger han.

Stefan Svensson röstade ja till att pausa utbildningen, men är upprörd över hur det gått till.

– Vi var eniga eftersom det inte fanns något rimligt alternativ, förklarar han.

Bilden visar Stefan Svensson.
Stefan Svensson (KD)

Han frågade vid sammanträdet om det inte kunde begäras att tekniska förvaltningen omgående byter taket.

– Jag fick till svar att det var mer som borde göras, som till exempel byte av syllar och mattor.

Han konstaterar att det är länge sedan problemen med lukt togs upp första gången.

– Då tog man inte den informationen på allvar. Jag tycker det är bedrövligt skött, och det har jag framfört.

Han menar att man redan antingen borde ha anvisat andra lokaler eller projekterat en ny- eller ombyggnad.

– Vi har ju fortfarande inte något besked om hur man tänker lösa det för kommande årskurs två och tre. Det tycker jag är beklämmande, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se