torsjö live vers2

Tilda och Noel anordnar debatt för att få fler unga att rösta i EU-valet

Tilda och Noel anordnar debatt för att få fler unga att rösta i EU-valet

Deras första val blir ett EU-val. Ungdomar som fyllt 18 efter riksdagsvalet 2022 får rösta för första gången den 9 juni. Tilda Isberg och Noel Johansson i tredje årskursen på internationella programmet på Hässleholms tekniska skola hör till dem. De har tagit initiativ till att anordna en stor EU-debatt i kulturhuset på tisdag då alla de etablerade ungdomsförbunden medverkar. Syftet är att få fler unga att engagera sig i viktiga frågor, så mycket att de också går och röstar.

– Det är väldigt viktigt att folk får sin röst hörd, säger Tilda.

Bilden visar Noel Johansson och Tilda Isberg.
Noel Johansson, 19, och Tilda Isberg, 18, hoppas att debatten ska leda till att många elever vill rösta i EU-valet.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Affischerna har nu kommit upp på skolan, några dagar före debatten. Alla i årskurs tre är inbjudna, tillsammans med tvåorna på internationella programmet. Arrangörer är HTS och Europa Direkt.

Tilda Isberg och Noel Johansson får snart se resultatet av det arbete de lagt ner den senaste tiden, det mesta utanför skoltid. I snitt har de haft ett möte i månaden och däremellan olika uppgifter att lösa.

De berättar att de ville ha en debatt även inför riksdagsvalet då de gick i ettan.

– Det blev lite sent inför riksdagsvalet. Nu frågade Tilda mig om jag ville göra något inför EU-valet, berättar Noel.

Stöd från Europa Direkt-kontoret

De tog tag i saken redan i september då internationella programmet hade besök av företrädare för Europa Direkt-kontoret i Hässleholm, en lokal direktlänk till EU, som tidigare höll i Europaforum tillsammans med kommunen. Efter att ha lyssnat på EU:s linjetal passade de på att gå fram och fråga vad de skulle göra för att få en debatt på skolan. Europa Direkts Sofia Stridsberg var genast med på förslaget.

– De har gett oss tips på hur vi ska lägga upp det, hjälpt till att boka lokal och fixat moderator, berättar Tilda.

Bilden visar Tilda Isberg och Noel Johansson vid en affisch.
Förberedelserna har pågått sedan i september, men nu är affischerna om debatten uppsatta.

Både Tilda och Noel blev tidigt intresserade av politik och är medlemmar i ungdomsförbund, Tilda i Liberalernas och Noel i Moderaternas.

– Jag gick med i ungdomsförbundet när jag började ettan på gymnasiet, berättar Tilda som har en politiskt intresserad familj.

Medlemskapet betyder mycket för henne.

– Det är ett simpelt sätt att lära sig en massa nytt och få testa sina idéer. Vi träffas och har en massa åsikter och då får man en uppfattning om vad man själv tycker, säger hon.

Noel gick med i Moderata ungdomsförbundet redan för fyra år sedan.

– Det var väl mest för att min morbror är kommunalråd i Östra Göinge. Det var lite coolt. Nu tycker jag att det är roligt att engagera mig politiskt och blev ordförande i ungdomsförbundet för två år sedan.

– Jag har sett vilken påverkan man kan få genom till exempel motioner om man får upp dem i högre instans. Man kan få något gjort om man bara vill. Jag skrev en motion om att EPA-traktorer borde få köra i 45 km i timmen och det fick vi igenom, säger han.

Europaparlamentet har nyligen också beslutat att höja hastigheten från 30 till 45 för EPA-traktorer, även kallade A-traktorer.

– Förhoppningsvis blir det så, säger Noel.

Men åldersgränsen ska enligt EU samtidigt höjas till 16 år, något Sverige röstade nej till och som han inte är lika glad för.

Säkerhet och klimat

En av ja- och nej-frågorna som ungdomsförbundens representanter ska få svara på under debatten handlar om EPA-traktorer. Där kommer också frågor om bland annat snusförbud, euro, kärnkraft och vindkraft.

Debatten kommer annars att kretsa kring två huvudteman. De är säkerhet och krig respektive klimatet.

– De är väldigt aktuella för ungdomar, säger Tilda.

Bilden visar Tilda Isberg och Noel Johansson.
Tilda och Noel går tredje året på naturvetenskapligt respektive samhällsvetenskapligt program med internationell inriktning.

Noel säger att EU:s primära uppgift borde vara frågor som inte kan tas lokalt eller nationellt utan bör ses i ett större perspektiv.

– Hur är EU:s roll och vilken roll har Sverige där säkerhetspolitiskt?

– Hur ska terrorism inom EU bekämpas? Hur mycket ska vi samarbeta och med vilka?

Klimatfrågorna handlar bland annat om de största utmaningarna och viktigaste förslagen för att nå klimatneutralitet 2050 och vilken roll Sverige ska spela i klimatomställningen.

Tilda och Noel säger att de inte har haft svårt att komma överens om vilka frågor som är viktigast.

– Vi har kunnat kompromissa.

De betonar att de fått bra hjälp av Europa Direkt och av sina lärare, framförallt mentorn och samhällsläraren Håkan Lembrér.

– De har hjälpt oss att få till bra frågor och kollat grafiken, säger Noel.

De är också glada för den respons de fått från ungdomsförbunden.

– Många har skickat sin förbundsordförande. Det är väldigt roligt att få så bra feedback och att det kommer så erfarna debattörer, säger Tilda.

Andra elever på skolan har uttryckt tacksamhet och uppskattning över att det anordnas en debatt med inriktning på unga väljare.

Sofi Holmgren, lärare i samhällsvetenskap, säger att lärarna före Tildas och Noels initiativ hade börjat pratat om att ha en debatt.

– Det är alltid roligare om det kommer från eleverna. Skolan hade nog gjort det, men det hade säkert inte blivit lika bra, säger hon.

Debatten hålls i röda salongen klockan 10-11 på tisdag, den 30 april. Från klockan 9.30 har ungdomsförbunden bokbord och svarar på frågor.

Under större delen av debatten får partiernas representanter frågor från moderatorn, kommunens näringslivsutvecklare Andreas Örwall Lovén, men även eleverna får möjlighet att ställa frågor via databasen Mentimeter.

– Det är viktigt att få unga att engagera sig. Det är det som lagt grunden till EU-debatten. Målet är att så många som möjligt ska ha en åsikt när de går därifrån och vilja gå och rösta, säger Tilda.

– Bra sagt, Tilda, instämmer Noel.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se