torsjö live vers2

Dyrare drift för Österåsbadet – ordförande lämnar styrgruppen

Dyrare drift för Österåsbadet – ordförande lämnar styrgruppen

Den årliga driftskostnaden för det nya badhuset i Hässleholm blir cirka 6,5 miljoner kronor dyrare än den tidigare kalkylen visade. Nedläggning av badhusen i Tyringe och Bjärnum täcker inte hela fördyringen för badhusorganisationen, men gör att den stannar på 1,1 miljoner. Det visar underlaget inför budgeten.

Stefan Larsson (M) lämnar styrgruppen för det nya badhuset där han varit ordförande. Han motiverar det med att han inte fått adekvat information om förändringar som påverkar projektet.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) säger sig inte känna till några förändringar.

Så här kan Österåsbadet komma att se ut i sin helhet.
Så här kan Österåsbadet komma att se ut.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stefan Larsson meddelade den 25 april kommunledningen att han avsäger sig både sitt uppdrag som ordförande och som ledamot i styrgruppen.

– Jag ansåg mig inte kunna leda och förse den med adekvata uppgifter, säger han.

– Jag har inte fått tillgång till uppgifter löpande om det hänt något av vikt.

Kan det vara förändrade kostnader?

– Det skulle kunna vara en sån sak, säger Stefan Larsson.

Han preciserar att det gäller uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen, men vill inte kommentera närmare än så.

– Jag vill inte hänga ut tjänstemännen mer än nödvändigt, säger han.

Bilden visar Stefan Larsson och Lena Wallentheim.
Stefan Larsson lämnar styrgruppen för det nya badhuset. På bilden tillsammans med Lena Wallentheim (S) när budgetförslaget presenterades på måndagen. Foto: Berit Önell

Har de uppgifter du inte fått ut löpande påverkat förslaget att stänga övriga badhus?

– Det tror jag inte. Men det är inte styrgruppens ansvar.

– Jag står bakom budgeten i sin helhet, betonar Stefan Larsson.

Han kommer att leda sitt sista möte i styrgruppen nästa vecka.

Henrik Samevik, chef för fritidsavdelningen, är frågande till vilka uppgifter som Stefan Larsson inte fått.

– Jag har ingen uppfattning om att det blivit dyrare, säger han.

Men han berättar att kalkylen ändrats på ekonomiavdelningen.

– Jag vet inte varför, säger han.

”Inte högre kostnader som påverkat”

I S- och M-styrets budgetförslag går det varken att utläsa driftskostnad för det nya badhuset eller minskade kostnader vid nedläggning av de gamla. Siffrorna är där uppdelade på olika förvaltningar och delvis dolda.

Kommunalråden kan inte ta fram underlaget till budgeten när Frilagt frågar efter den utan hänvisar till ekonomiavdelningen.

– Men det är inte högre kostnader som påverkat att vi stänger Bjärnum och Tyringe så snart. Det är bedömningen från tekniska förvaltningen att de nått sin tekniska livslängd, säger Lina Bengtsson.

– Jag tror att mediakostnader blir dyrare överlag och det är klart man får räkna upp med räntor, säger Lena Wallentheim.

Högre personal- och fastighetskostnader

Men några höjda räntor är inte med i ekonomiavdelningens underlag till driftskostnader för kommunens badhus inför budgeten 2025-2027 som Frilagt nu tagit del av. Den bygger på helårseffekt 2027 om enbart Österåsbadet och Vinslövs friluftsbad finns kvar.

Bilden visar den uppdaterade kalkylen för badhusen.
Så här ser den uppdaterade kalkylen för badhusorganisationens driftskostnader helåret 2027 ut i underlaget till budgeten.

Jämfört med den senast offentliggjorda kalkylen, som presenterades i augusti 2023, har driftskostnaden för Österåsbadet ökat från 12,9 miljoner kronor till 19,4 miljoner, alltså med 6,5 miljoner.

I den nya kalkylen är ökade kostnader för busstransporter på 450 000 kronor medräknade, vilket de inte var i den tidigare. En post för material och tjänster har tillkommit med 2,2 miljoner. Men framförallt beräknas personalkostnaderna högre, 10,3 miljoner istället för 6,0 miljoner, liksom fastighetskostnader (media och underhåll) som höjts från 4,4 miljoner till 6,5. Å andra sidan har posten övriga kostnader på 2,4 miljoner tagits bort.

Avskrivning och ränta beräknas i båda fallen till 20,25 miljoner kronor och intäkter från badande till 9,26 miljoner.

Bilden visar den nya kalkylen.
Så här såg kalkylen för det nya badhuset ut i augusti 2023.

Efter att kostnad för Vinslövs friluftsbad lagts till och kostnader för övriga bad dragits ifrån stannar den nya kalkylen för hela badhusorganisationen på summan 18,4 miljoner kronor, jämfört med den tidigare på 17,3 miljoner där simhallarna i Tyringe och Bjärnum var kvar.

Frilagt har sökt Lena Wallentheim och Lina Bengtsson på nytt efter att vi tagit del av den nya kalkylen, men ingen av dem hade möjlighet att svara.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se