torsjö live vers2

Utan energipolitik ingen trovärdig klimatpolitik

Utan energipolitik ingen trovärdig klimatpolitik

INSÄNDARE. Alla partier torgför behovet av att Skåne och Sverige så snabbt som möjligt genomför en grön omställning där industri, hushåll och privatpersoner ställer om till fossilfritt. Ska detta bli möjligt krävs grön energi till ett rimligt pris. Trots detta bedriver flera partier en oseriös energipolitik som omöjliggör en seriös klimatpolitik.

Fler personer behöver köra elbil om Sverige ska kunna minska sina utsläpp. Om fabriken där elbilen produceras drivs på kolkraft och laddstationen använder energi från ett oljekraftverk försvinner mycket av klimatnyttan. Om LKAB skulle kunna massproducera fossilfritt stål skulle det göra en enorm nytta för inte bara Sveriges utan hela världens klimatarbete. Den energin behöver vara fossilfri och dessutom så billig som möjligt för att det ska kunna bli marknadsmässigt.

Sverige har under flera decennier bedrivit en energipolitik som inte klarar av framtiden. Varje kärnkraftsreaktor som lagts ner har ökat utsläppen och drivit upp priserna. Ett svek mot både klimatet och svenska hushåll. Nu lägger regeringen helt om energipolitiken. Långsiktigt ska flera nya kärnkraftverk byggas för att trygga en robust och grön energiförsörjning. Kortsiktigt byggs vindkraften ut där det passar, solcellerna blir fler och inte minst satsas det på elnätet.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Med samma inställning kommer Moderaterna driva energipolitiken i Europa. EU behöver en energipolitik som klara både klimatomställning och gör oss oberoende av auktoritära stater. Då duger det inte att göra som Socialdemokraterna och motarbeta kärnkraften i hela Europa. Vart och ett av EU:s länder måste ta ett större ansvar för sin egen energiförsörjning, vilket innebär att en utbyggnad av kärnkraften inte bara kommer att vara önskvärd utan alldeles nödvändig. En röst på Moderaterna i juni innebär en röst på ett grönt Europa som producerar egen energi och sätter hårt mot hårt gentemot de stora utsläpparna som Kina.

Den som inte har någon energipolitik har inte någon trovärdig klimatpolitik. Därför rustar Moderaterna nu både Sverige och Europa för att klara såväl klimatutmaningen som pressa energipriserna för hushållen.

Boriana Åberg (M) Skånsk kandidat till Europaparlamentet
Anna Jähnke (M) Regionråd i Skåne

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se