torsjö live vers2

Pressfriheten måste försvaras – inte attackeras

Pressfriheten måste försvaras – inte attackeras

Berit Önell.
Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt.

KRÖNIKA. Pressfriheten är hotad.

– Politiker undergräver journalisters möjligheter att jobba, skriver Reportrar utan gränser inför Pressfrihetens dag, idag den 3 maj.

Värst utsatta är journalister i väpnade konflikter, enligt organisationens pressfrihetsindex. Men även i exempelvis Norge, som för åttonde året i rad toppar listan, har den politiska poängen sjunkit.

Sverige har klättrat från plats fyra till tre, men det beror inte på förbättringar här utan på att Irland backat från plats två till åtta på grund av att politiker där hotar medier med stämning. I Sverige utreds flera förslag som begränsar journalisters möjligheter till insyn och granskning, exempelvis reglering av databaser och anonymiserade polisbeslut.

I Hässleholm fick Frilagts närvaro på lördagens vårmarknad på Stortorget i Hässleholm ett oväntat dramatiskt inslag när en av Moderaternas företrädare plötsligt gick till angrepp. Den äldre mannen i blå jacka med partiets emblem var 2014 en av de pådrivande i de politiska påtryckningar mot Norra Skåne som ledde till att undertecknad blev av med jobbet – och att Frilagt startade. Han var då vice ordförande i ett kommunalt bolag som till hans förargelse utsatts för journalistisk granskning.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Nu, tio år senare, står Rolf Tronäss på Stortorget, fortfarande irriterad på den granskande Norra Skåne-journalisten.

– Hon som försvarade den där banditen vid reningsverket, säger han, uppenbarligen utan att känna igen undertecknad och utan att tänka på att han nu riskerar att begå ett brott: Att kalla en medborgare för bandit kan vara förtal.

Frilagt är på torget för att informera om tidningen och ta emot tips och synpunkter från invånarna.

– Du läser väl Frilagt?

Så lyder inledningen på samtalet med Rolf Tronäss, liksom med många andra som passerar Frilagts lilla bord på torget.

– Ja, det kan man inte undvika, svarar han.

Kanske blir han provocerad.

Med banditen vid reningsverket menar han en av de boende vars fastighet kommunen flera gånger de senaste åren lagt skambud på, något som Frilagt granskat.

– Han köper dåliga hus och tvingar kommunen att lösa in dem för dubbla värdet, säger Rolf Tronäss och hävdar att det skett flera gånger och därmed är en affärsidé.

Journalisten har enligt Rolf Tronäss agerat som mannens försvarsadvokat.

Han får veta vem han talar med och får fakta i målet. Men det är tveksamt om han lyssnar.

– Man ska inte försvara skurkar, säger han argt innan han går vidare.

Fakta är att Linus Jepsson tvingades sälja sitt förra hus, intill det nuvarande, till kommunen till underpris. Vd:n i det dåvarande kommunala va-bolaget Hässleholms vatten – där Tronäss var vice ordförande – försökte få mäklaren att sänka värderingen. När inte det gick sattes priset i alla fall lägre.

Strax därefter köpte kommunen ett annat hus nära reningsverket, då till dubbla priset, enligt värdering. Motiveringen till affärerna var att bolaget inte ville ha bostäder så nära reningsverket. Av samma skäl fick Jepsson inte kommunalt vatten trots att brunnen var förorenad. Länsstyrelsen kohandlade med bolaget och lade ned vattenärendet, men ifrågasatte senare den låga köpeskillingen.

Granskningen av fallet bidrog till att kommunalråden vände sig till Norra Skånes styrelseordförande och krävde stopp för avslöjandena som också gällde flera andra uppmärksammade affärer. Rolf Tronäss uppmanade i ett mejl alla kommunfullmäktiges ledamöter att bojkotta Norra Skåne: “Vi måste försöka att hitta en annan väg att förmedla våra budskap. Det kan möjligen ge ägarna till NSk en tankeställare. Nu finns det ingen anledning att vara återhållsam”.

Linus Jepsson hade oturen att komma i vägen för kommunens planer även när det sanka Björklundaområdets första etapp byggdes ut. Den fastighet han då ägde översvämmades och kommunen med en partikamrat till Tronäss i spetsen, kommunstyrelsens dåvarande ordförande Urban Widmark, köpte in den istället för att åtgärda problemet.

Linus Jepsson hotas för tredje gången av att få en bostad inlöst, nu i förslaget till detaljplan för reningsverket. Den tidigare ägaren hade först erbjudit det till kommunen som svarat att det inte var aktuellt att lösa in. Strax efter Jepssons köp gjorde kommunen anspråk på fastigheten och en grannfastighet, men vill inte betala i närheten av priserna i området och går inte heller med på att flytta husen till mindre attraktiv mark.

Till slut fick han rätt till kommunalt vatten eftersom kommunen kopplat in vatten till flera andra i närheten. En granne hade tidigare också nekats kommunalt vatten, men när kommunen köpt in fastigheten anslöts den och huset hyrdes ut.

Den luktutredning som nu skulle ge bevis för att det är olämpligt att bo drygt 200 meter från reningsverkets processer, visade tvärtom att det var acceptabelt. Utredningen har dessutom blivit inaktuell eftersom det uppdagats att reningsverket olagligen ändrat sin slamhantering så att luktspridningen ökat. Åklagare utreder nu Hässleholm Miljö AB, där va-verksamheten numera ingår, för otillåten miljöverksamhet.

Om det blir en fällande dom är det inte första gången. Bolaget dömdes 2022 till företagsbot för olaglig hantering av massor bakom reningsverket. Frilagts första avslöjande handlade också om förorenade massor som Trafikverket skänkt till Hässleholms vatten med falsk dokumentation. I samtliga fall hade Linus Jepsson anmält bolaget till kommunens miljökontor.

Om hans fastighetsförsäljningar hade varit en affärsidé hade den varit riktigt dålig. Däremot har det förekommit lönsamma affärer i området efter att fastighetsvärden höjts med hjälp av sjöutsikt och bryggor på kommunal naturmark, dessutom i strid med strandskyddet.

Att granska makthavares agerande är journalistikens viktigaste uppdrag och en förutsättning för demokrati. Journalisten ska stå på den lilla människans sida mot maktmissbruk och orättvisor. Att göra det är inte att agera som försvarsadvokat. En drabbad medborgare som hävdar sin rätt och dessutom ifrågasätter när en kommun eller ett kommunalt bolag inte följer lagar och regler ska inte heller behöva kallas för bandit.

Det Tronäss nu säger på torget visar hur han och hans partikollegor resonerade 2014. Men också att det fortfarande ligger nära till hands att smutskasta såväl journalister som medborgare. Enligt Frilagts källor talar politiker och tjänstemän illa om både Linus Jepsson och andra medborgare på interna möten i stadshuset.

Linus Jepsson är inte förvånad över vad Rolf Tronäss sagt. Han har för inte så länge sedan fått höra att han ska ha noll kronor för huset.

– Kommunen hade säkert kunnat lägga tio miljoner för att jag ska ha noll, säger han.

– Problemet i Hässleholm är ofta de som ingår i slutna brödraskap och samtidigt har politiskt inflytande. De hjälper sina kompisar. Om man inte tillhör dem går det inte att bo i vissa områden.

Lina Bengtsson, moderat kommunalråd idag, är uttalandena från Rolf Tronäss representativa för Moderaterna i Hässleholm?

– Självklart är det inte representativt för Moderaterna. Det är en enskild medlems åsikt, säger hon.

Hur ser du på att det pratas i kommunen om att Linus Jepsson skulle ha skott sig på att sälja hus till kommunen?

– Jag har inte alls varit inblandad i några sådana diskussioner, varken i partiet eller kommunen.

Hur ser du på att politiker kallar folk för banditer?

– Självklart står jag inte bakom att man kallar medborgare för banditer.

Finns det anledning att ta upp frågan om hur man bemöter journalister?

– Vi får väl ta upp den eftersom den nu kommit upp och prata om hur vi förhåller oss till det.

Lina Bengtsson håller med om att den granskande journalistiken är viktig för demokratin och anser att det fungerar i Hässleholm.

Men då är det hög tid att Hässleholmspolitikerna tar avstånd från det som hände 2014 och tydligt börjar försvara pressfriheten.

Glöm inte att bidra till Frilagts oberoende granskningar genom en stödprenumeration, om du har möjlighet!

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se