torsjö live vers2

Kritik mot stängning av badhus – kommunalråden till försvar

Kritik mot stängning av badhus – kommunalråden till försvar

Förslaget att stänga simhallarna i Tyringe och Bjärnum när det nya badet i Hässleholm öppnar har lett till en proteststorm mot Hässleholms kommun. Skriftliga synpunkter har skickats in och nära 1 100 personer har nu skrivit på namninsamlingen för att rädda badet i Tyringe.

Reaktionerna går inte obemärkta förbi. De styrande kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) försvarar nedläggningarna och sitt budgetförslag i ett pressmeddelande.

– Det är ett plågsamt beslut att fatta. Men sett till vad som står framför oss, och vad vi har att ta ansvar för, har vi inte kunnat se något alternativ, säger Lena Wallentheim där.

Bilden visar 25-metersbassängen i Tyrs Hovs simhall i Tyringe.
Förslaget att stänga Tyrs Hovs simhall i Tyringe har lett till kraftiga protester. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det folkliga engagemanget för simhallarna är stort. Den digitala namninsamlingen för Tyrs Hovs simhall i Tyringe hade på måndagseftermiddagen 1 081 underskrifter. Därutöver ligger namnlistor ute i bland annat butiker.

Kommunledningen har registrerat cirka 30 skriftliga synpunkter om simhallarna. De uttrycker oro för att det blir dyrt och krångligt för invånarna i Tyringe och Bjärnum att ta sig till det nya badhuset i stan, att simkunnigheten blir lidande med mera. Så här skriver några:

– Kommer bli en klassfråga vilka som ska kunna lära sig simma i kommunen.

– Jag kommer inte att sätta mig i bilen och köra till Hässleholm för att bada. Badhuset i Tyringe är i alldeles för bra skick för att läggas ner. Det behövs både för barn och vuxna.

– Problemet blir att vi inte kommer att åka till Hässleholm för att bada på det nya dyra badhuset. Det är inte värt tiden och pengarna. Alla i Tyringe jag pratat med kommer precis som under renoveringen att åka till Perstorp istället. Vilket kommunen kommer att förlora pengar på.

– Rätt beslut är att tillgodose kommunens invånare med möjlighet till motion och hälsa, inte äventyrsbad och spa. Det får privata aktörer ta hand om.

– Hur man kan ens tänka tanken på att lägg ner Tyrs Hov är för mig obegripligt. Efter att ha lagt ut miljonbelopp på att renovera.

Bilden visar Bjärnums simhall.
Bjärnumsborna vill rädda sin simhall. Foto: Rebecca Davidsson

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson konstaterar i pressmeddelandet att kommunen står inför svåra ekonomiska utmaningar de kommande åren.

– Det kommer att krävas en rad tuffa beslut från förtroendevalda för att garantera att invånarna i framtiden får sina behov tillgodosedda inom ramen för vårt välfärdsuppdrag. Det är i ljuset av detta som förslaget på nedläggning av baden i Tyringe och Bjärnum måste ses, heter det i pressmeddelandet från den styrande S-M-koalitionen.

Kommunalråden förklarar att budgetförslaget bygger på en realitet som inte längre går att blunda för.

– Den beräknade totala renoveringskostnaden för de båda simhallarna uppgår till minst 82 miljoner kronor de kommande åren, vilket är en enorm kostnad, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) beskriver renoveringskostnaden för simhallarna i Tyringe och Bjärnum som ”enorm”. Foto: Urban Önell

De presenterar en beräkning som säger att kommunens årliga kostnad per besök kommer att uppgå till över 300 kronor i de båda simhallarna efter renovering. Då är badgästens entréavgift borträknad.

Lena Wallentheim menar att kommunen står vid ett vägskäl:

– Den tekniska livslängden går obevekligt mot sitt slut, samtidigt som kommunen har stora renoverings- och investeringsbehov framöver.

Men renoveringen av Tyringe simhall nyligen för 21 miljoner kronor är enligt kommunalråden inte förgäves. Skalskyddat tak, väggar och fönster kostade 18 miljoner kronor.

– Renoveringen ger möjlighet att bedriva framtida verksamhet i fastigheten, även om det inte blir bad, betonar de.

Även bastu och ytskikt renoverades, för knappt tre miljoner kronor.

Lena Wallentheim refererar till en analys som Sveriges kommuner och regioner (SKR) nyligen gjort av kommunens ekonomiska situation. Där slår SKR fast att det ekonomiska resultatet inte räcker för att finansiera investeringarna och undrar hur kommunen ska planera framåt om den måste låna till alla investeringar.

– Det krävs en prioritering och då måste skolan och omsorgen ha förtur, säger Lina Bengtsson.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) säger att omsorg och skola måste ha förtur framför simhallar. Foto: Urban Önell

Hon betonar att styret kommer att ta hänsyn till den starka sim- och föreningstradition som finns i Tyringe och Bjärnum. Föreningarna ska kunna bedriva parallell verksamhet i Österåsbadet i Hässleholm.

Kommunalråden tror inte att det nya badhuset ska gå samma öde till mötes och rivas efter 50 år.

– Det är möjligt att vi kan reinvestera så att det inte går så långt. Nu är de gamla simhallarna i så dåligt skick att vi antingen måste bygga nytt eller göra stora investeringar. Vi måste se till att lägga investeringspengar till Österåsbadet, inte de första åren, men sedan, säger Lena Wallentheim.

Lina Bengtsson menar att det nya badhuset är mer energieffektivt och lättare att underhålla med bland annat stålbassänger.

När Frilagt frågar hur de 300 kronorna per besök räknats ut kan kommunalråden inte svara mer än att det är en hypotetisk beräkning grundad på den tidigare utredningen om underhållsbehov de närmaste 15 åren och på befintlig besöksstatistik.

De befarar att det kan bli ännu dyrare. Betongen åldras av klor och varmvatten, men dess kvalitet har inte undersökts i varken Bjärnum eller Tyringe.

– Troligen behöver även vattenreningen bytas eftersom det kommer högre reningskrav. Om simhallarna i Tyringe och Bjärnum finns kvar när det nya badet öppnar kan besöksantalet också minska, säger Lina Bengtsson.

De hänvisar till ekonomiavdelningen som räknat ut kostnaden per besök med hjälp av underlag från kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Men därifrån får vi först bara allmän information om avskrivningstider som är olika beroende på bedömd nyttjandetid: 10-100 år för kommunens byggnader. Efter besked från tekniska förvaltningen meddelar ekonomiavdelningen att man räknat med en genomsnittlig avskrivningstid på 20 år.

Badhusorganisationen blir när Österåsbadet står klart enligt den senaste kalkylen 1,1 miljoner kronor dyrare per år om Tyringe och Bjärnum läggs ner. Driftskostnaden för det nya badhuset ökar dock med hela 6,5 miljoner. Det får en årlig driftskostnad per år på 19,4 miljoner kronor, om intäkterna inte räknas bort. Kostnader för ränta och avskrivning tillkommer med 20,3 miljoner.

I kalkylen ska 9,3 miljoner dras in per år. Enligt fritidsavdelningens chef Henrik Samevik är cirka 500 000 kronor netto från kaféet och resten avgifter från allmänhet, föreningar och skolor. Entréavgifterna för allmänheten har i kalkylen satts till 60 kronor i snitt, samma belopp som i kalkylen från augusti 2023. De verkliga entréavgifterna är ännu inte beslutade, men kultur- och fritidsnämnden arbetar med att ta fram förslag.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se