Gruppen-3a-328x120

Fler möten i stadshuset skapar uppenbarligen inte bättre politik

Fler möten i stadshuset skapar uppenbarligen inte bättre politik

INSÄNDARE. Det var minst sagt ett förvånande svar som den styrande S-M minoriteten gav Sverigedemokraterna när vi kritiserade deras brist på dialog och öppenhet. De menar på att vårt kommunalråd Hanna Nilsson inte deltar på de möten som övriga kommunalråd anser lämpliga. Med risk för att kanske gå ner på samma låga nivå som minoriteten använde i sin replik: Det är väl ändå inte ni som bestämmer när och var övriga politiker vistas? Det är inte skrivet i kommunallagen att alla offentliga sammanträden ska gästas av alla tre kommunalråd, utan vår uppgift är att främja våra väljares intressen. Samtidigt har allas närvaro inte varit självklart, företagarträffar i kransorterna har vi exempelvis blivit undanhållna från att delta i, även om det är Hannas idéer för näringslivet som ni nu genomför och låtsar att det är era egna. Hanna har på grund av att vi i SD helt blivit utfrysta från minoritetsstyrets möten, tagit på sig flera ärofyllda och viktiga uppdrag som ibland krockar med de möten som faktiskt sätts in i efterhand trots att ni ser att Hanna är upptagen. Bland annat sitter hon i en nämnd i riksdagen och i partiets styrelse i Stockholm.

Men vi måste vara ärliga. Det som S och M nu förmedlar är samma attityd som gjorde att dåtidens S-M politiker satte kommunen i den här sitsen. Med ett presenterat budgetförslag där landsbygden utarmas och låneskulden ökar rekordartat. Ni går på samma gamla möten och blir chockerade när vi i Sverigedemokraterna och ibland också Kristdemokraterna tänker annorlunda, när vi möter kommuninvånarna i andra forum eller är hungriga på att leta nya idéer för att lösa våra utmaningar. Det börjar bli mer och mer uppenbart att det krävs nya makthavare i kommunen, men framförallt är det inte fler möten i stadshuset som skapar bättre politik. Bättre politik skapas när man vågar lämna sitt trygga rum på stadshuset och lyssna på de kommuninvånare vi har blivit valda av. En vilja som ni totalt misslyckats med att lyssna in. Vilket också speglas i valresultatet där S-M fortsätter att minska i takt med deras ovilja att förändras efter hur verkligheten ser ut i vår kommun, en verklighet som M och framför allt S fortfarande blundar för.

Framför allt ska möten som parlamentariska gruppen inte försummas, utan den har en viktig funktion eftersom alla partier är representerade. Vad är det för beslutsfattande vi kommer få i kommunen om ett parti ska springa in på S-M minoritetens kontor för att ens få vara delaktig, vilken signal sänder det till väljarna att tre ensamma politiker ska bestämma framtiden för alla andra bakom stängda dörrar? Den sortens politik känner vi igen sen tidigare period i Hässleholmspolitiken, som inte slutade speciellt bra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Medan S nu har lyckats få ner även M i sandlådan och presterar lågvattenmärken till insändare och budget, fortsätter vi i SD vårt vinnande arbete med politik och förslag som gynnar Hässleholms kommuninvånare, företagare och organisation. Detta kommer synas i vårt budgetförslag som genomsyras av långsiktighet, bevarande, nytänkande och rätt prioriteringar för vårt Hässleholm.

Inte som i styrets budget – prioriteringar som passar bra för politikernas egna intressen.

Hanna Nilsson (SD)
Ulf Berggren (SD)
Sven Lundh(SD)
Susanne Lottsfeldt (SD)
Paul Thurn (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se