Gruppen-3a-328x120

MP-budget: Satsningar på barn och miljö

MP-budget: Satsningar på barn och miljö

Miljöpartiets budget innehåller 750 000 kronor på en åtgärdsplan för Finjasjön nästa år och 2,8 miljoner på fyra tjänster som ska arbeta strategiskt med miljö, kulturmiljö, hållbarhet, energi och klimat. Tillsammans med flera satsningar på skolan och samverkan för barns bästa gör det att resultatet stannar på 19,3 miljoner jämfört med M- och S-styrets 23,1 miljoner. Även MP:s kostnader för investeringar är något högre med bland annat nya gång- och cykelvägar.

Miljöpartiet, kommunens minsta parti, presenterar för femte året i rad ett eget budgetförslag. Partiet har tillsammans med V och L lovat att S och M ska få igenom sin budget, men prioriteringarna i den egna budgeten är annorlunda på flera punkter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vår budget satsar på barnen i hela kommunen, med fritidsgårdar i alla kransorter, socialpedagoger för att minska elevernas skolfrånvaro, större budget för kulturlivet och miljöåtgärder som gynnar hässleholmarnas välmående, säger Arberesha Sabani, gruppledare.

Arberesha Sabani (MP)
Arberesha Sabani, gruppledare för Miljöpartiet i Hässleholm.

Med anledning av en revisionsrapport som visar att frånvaron i skolan ökat betydligt vill MP tillsätta socialpedagoger som ska samverka med elevhälsan för att minska frånvaron. Kulturskolan får ett tillskott med 500 000 kronor. MP förelår även en översyn av hur skollagens demokratiuppdrag genomförs.

Finansieringen av samverkan för barns bästa fördubblas genom att 350 000 kronor läggs till i varje berörd nämnd: barn- och utbildning, socialtjänst, kultur- och fritid samt omsorg.

Bilden visar elever från Kulturskolan.
Kulturskolan får ett extra tillskott i Miljöpartiets budgetförslag.

En särskild tjänst för arbete med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer inrättas på socialförvaltningen enligt MP:s budgetförslag, utöver de 8 miljoner i nytt tillskott som de styrande föreslagit.

MP vill att det nedlagda Europaforum ersätts med en mindre Europamässa som kostar 200 000 kronor.

Åtgärdsplanen för Finjasjön är den som den nu nedlagda Finjasjöarbetsgruppen tidigare tagit fram, men som aldrig finansierats. Åtgärderna, både större och mindre, är främst till för att minska näringstillförseln till sjön.

Bilden visar kraftig algblomning i Finjasjön.
MP vill genomföra åtgärdsplanen som innehåller en lång lista med förslag för att komma till rätta med övergödning och algblomning i Finjasjön.

– Egentligen är det betydligt mer man måste göra för att verkligen rädda Finjasjön. Men åtgärdsplanen behöver uppdateras och genomföras. Det är synd att det inte gjorts något överhuvudtaget hittills, men vi kommer inte att sluta kämpa för Finjasjön, säger Arberesha Sabani.

Hon hoppas också kunna bevara åtminstone en del av alsumpslingan vid Finja som de styrande vill avveckla för 900 000 kronor. Att reparera den skulle kosta tio gånger så mycket. Men MP vill utreda förutsättningarna för extern stödfinansiering eller bidrag för att göra alsumpskogen tillgänglig för allmänheten.

– Det är synd om den rivs ner, det är ett väldigt fint område och det är många som uppskattar det, säger Arberesha Sabani.

Bilden visar spången genom alsumpskogen.
Spången genom alsumpskogen är illa åtgången, trots att den byggts av ek som bränts med en gammal metod för att hålla längre. MP vill utreda om det går att få bidrag för att åtminstone reparera en del av spången.Foto: Urban Önell

MP är det parti som lägger mest pengar för att skapa en klimatsmart kommun.

– Det är beklagligt att styret fortfarande väljer att pausa klimatväxlingsmodellen, en konsekvens av tidigare styre, säger Arberesha Sabani.

MP vill starta om den från den 1 januari 2025 och avsätter 300 000 kronor till detta. Partiet vill ha en miljö- och hållbarhetsstrategi och en plan för bildande av 11 tätortsnära naturreservat.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får 2,8 miljoner till fyra nya strategiska tjänster, två för miljö, kulturmiljö och hållbarhet och två för energi och klimat. Dessutom avsätts 300 000 kronor till inventering av naturvård.

MP återinför bidragen till studieförbunden.

– Studieförbunden är en viktig del av det demokratiska samhället som bidrar till effektiva samhällsstrukturer för integration, demokrati och folkbildning, skriver partiet i förordet till budgeten.

På investeringssidan lägger MP mindre pengar på asfaltering av gator och vägar – 7,5 miljoner där de styrande avsatt 13 miljoner – och satsar istället 7,5 miljoner på gång- och cykelvägar. 8 miljoner istället för 4 avsätts till energi- oich miljöbesparingsprojekt. MP vill göra Västra Centrum till en klimatsmart stadsdel. En eldriven bokbuss finns också med bland investeringarna.

Om MP får råda ska kommunen införa så kallad värdeskapande fastighetsförvaltning enligt länsstyrelsens metod. Det kan enligt partiet ge omfattande energieffektivisering med miljardbelopp i besparing på 30 års sikt. Kostnaden beräknas till 10 miljoner kronor 2025 och 30 miljoner de två följande åren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se