torsjö live vers2

Förslag om ny simhall och Hovdala till salu

Ett nytt badhus byggs intill Qpoolen och Hovdalaområdet säljs ut. Det föreslås i den borgerliga oppositionens budgetförslag som läggs fram i kommunfullmäktige i Hässleholm på måndag. Politikerna ska då klubba budget för 2016 och flerårsplan 2017-2019. Stora belopp avsätts för investeringar i samtliga budgetförslag, men mest i kommunstyrelsens med 246 miljoner kronor. Större delen av […]

Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam

Efter Frilagts avslöjande beslöt miljökontoret på fredagen att kräva att Hässleholms vatten tar prover på järnvägsmassorna bakom reningsverket.  – Misstanken är att det kanske inte stämmer med den typen av massor som Trafikverket uppgett att de levererat. Det finns skäl att göra en extra koll, säger miljöchef Sven-Inge Svensson. Han berättar att han och miljöinspektör […]