Frilagt

Förslag om ny simhall och Hovdala till salu

Ett nytt badhus byggs intill Qpoolen och Hovdalaområdet säljs ut. Det föreslås i den borgerliga oppositionens budgetförslag som läggs fram i kommunfullmäktige i Hässleholm på måndag. Politikerna ska då klubba budget för 2016 och flerårsplan 2017-2019. Stora belopp avsätts för investeringar i samtliga budgetförslag, men mest i kommunstyrelsens med 246 miljoner kronor. Större delen av… Läs mer

Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam

Efter Frilagts avslöjande beslöt miljökontoret på fredagen att kräva att Hässleholms vatten tar prover på järnvägsmassorna bakom reningsverket.  – Misstanken är att det kanske inte stämmer med den typen av massor som Trafikverket uppgett att de levererat. Det finns skäl att göra en extra koll, säger miljöchef Sven-Inge Svensson. Han berättar att han och miljöinspektör… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com