torsjö live vers2

Bara paviljongens tak kan klara en flytt

Bara paviljongens tak kan klara en flytt

Byggnadsnämnden har nu beslutat om rivnings- och bygglov för att flytta musikpaviljongen. Det kan ske omedelbart. Foto: Berit Önell
Musikpaviljongen går inte att flytta i sin helhet. Det är delvis olämpligt och delvis omöjligt, enligt konsulten som kommunen anlitat. Bara taket och fönsterbågarna kan klara en flytt, resten av delarna måste nytillverkas. Men kommunen planerar att genomföra flytten ändå inom kort. Foto: Berit Önell

Musikpaviljongen går till största delen inte att flytta. Att flytta den i sin helhet bedöms som delvis omöjligt och delvis olämpligt. Bara takkonstruktionen med sina valvbågar av betong och fönsterbågarna kan klara en flytt utan att bli förstörda. Det visar konsultfirman Rambolls redovisning till kommunens tekniska förvaltning.

Men det betyder inte att paviljongen får stå kvar i Officersparken. Konsulterna har också tagit fram nya konstruktionslösningar och ritningar för att paviljongen ska kunna byggas upp på andra sidan kaserngården. Kommunen har nu bett om prisuppgift från byggfirman som ska utföra arbetet.

Förberedelserna för flytten av musikpaviljongen går vidare. Borrhålen ska ge information om byggnadsmaterialet.
Borrhålen ingick i konsulternas undersökning av byggnadsmaterialet i paviljongen.

Den tekniska statusbedömningen var klar redan i september, vilket Frilagt tidigare berättat. Nu har rapporten uppdaterats med slutsatser om hur paviljongen kan flyttas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi planerar att fullfölja flytten utifrån konsultrapporten, säger handläggaren Henrik Holmelin, byggledare på tekniska förvaltningens projektavdelning.

Han konstaterar att paviljongen är i dåligt skick.

– De flesta detaljerna går inte att flytta utan att de går sönder. Tanken var nog inte att den skulle flyttas, säger han.

Enligt Ramboll är det för riskabelt att flytta musikpaviljongen i sin helhet. Det beror både på att den är i dåligt skick, dels på grund av åverkan och dels på grund av naturlig nedbrytning, och att den består av många olika materialsammansättningar.

– Att flytta skadade delar kommer att medföra risker både i arbetsmiljöhänseende och i färdigställt utförande på grund av att hållfastheten på befintliga byggnadsdelar samt sammansättningen mellan byggnadsdelar inte går att säkerställa fullt ut, skriver Ramboll.

Konsulterna kan dock inte lova att det går att flytta taket heller utan att det skadas.

– Om oförutsedda händelser uppträder i samband med flyttning kan det bli aktuellt med omfattande återställningsåtgärder även för dessa delar.

Övriga byggnadsdelar måste nytillverkas på plats. Det gäller grunden med trappformad sockel, fundament, betongplatta med mera, samt pelar- och väggstommar. När dessa är klara ska det ursprungliga taket och dess betongvalv flyttas till den nytillverkade stommen och förankras ihop med den. Detaljerade ritningar har tagits fram.

Ramboll undersökte paviljongen bland annat genom håltagning. Bristerna i konstruktionen handlar om sprickbildningar, betong som vittrat sönder, pelarstommar av stålprofiler som är rostskadade och att balustraden utsatts för skadegörelse.

Officersparken och musikpaviljongen skulle kunna användas vid Europaforum, tycker "Paviljongens vänner" som redan fått många att skriva på för en folkomröstning. Foto: Berit Önell
Många har engagerat sig för musikpaviljongens bevarande i Officersparken, på T4-området, men nu finns detaljerade ritningar för att bygga upp den på andra sidan kaserngården.

Henrik Holmelin har nu skickat rapporten och ritningarna till Erlandssons Bygg som har ramavtal med kommunen och erbjudit sig att flytta musikpaviljongen. Kommunen önskar prisuppgift senast på fredag, den 16 december.

Holmelin har också skickat Rambolls material till byggchef Robert Samuelsson på stadsbyggnadskontoret och bett om återkoppling.

– Nu väntar vi på prisuppgiften från entreprenören, sedan får vi se. Nästa steg är väl att fråga när arbetet kan bli gjort, säger Henrik Holmelin.

Han kan inte idag säga hur mycket projektet får kosta kommunen. Tidigare har sagts att kostnaden inte bör bli högre än en miljon kronor, vilket är köpeskillingen som byggherren Jacob Karlsson ska betala för fastigheten. De första beräkningarna visade dock att en flytt kunde bli dyrare än så. Förutsättningen för köpet är att kommunen kan flytta paviljongen, vilket enligt detaljplanen också är en förutsättning för att bygga det planerade flerfamiljshuset i fem våningar i parken.

– När vi fått respons från entreprenören får vi ta upp det, säger Henrik Holmelin.

Någon ytterligare politisk behandling av den kontroversiella frågan, som fick över 5 000 personer att skriva på namnlistor för en folkomröstning, är inte planerad. Bygglov för musikpaviljongens nya placering är också klart.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se