torsjö live vers2

Tanken vilar inte

Tanken steg upp ur havets sälta rörde sig över varma sanden över ljusa sommarängen. Tanken omslöts av mörka skuggor i tysta lunden. Ronny Larsson  

Paviljongflytten inställd?

Ja, då har svaret på den tilltänkta paviljongflytten kommit. Det som alla förstått (utom politikerna) att det var en omöjlighet att flytta Paviljongen i sin helhet. Om flytten skulle påbörjas, skulle det bli näst intill ett nybygge, vilket skulle förfela hela idén med att få den flyttad i sitt ursprungsskick. Nu kan den stå kvar […]

Bara paviljongens tak kan klara en flytt

Musikpaviljongen går till största delen inte att flytta. Att flytta den i sin helhet bedöms som delvis omöjligt och delvis olämpligt. Bara takkonstruktionen med sina valvbågar av betong och fönsterbågarna kan klara en flytt utan att bli förstörda. Det visar konsultfirman Rambolls redovisning till kommunens tekniska förvaltning. Men det betyder inte att paviljongen får stå […]

Vill ändra detaljplan och bygga i Paradiset

Parkområdet Paradiset i centrala Hässleholm ska inom kort exploateras ytterligare och bebyggas med flerfamiljshus i minst fyra våningar med ”centrumverksamhet” i bottenvåningarna och en vårdcentral. Vänhems vårdcentral ersätts samtidigt av ett parkeringsgarage. I gällande detaljplan från 2000 är en del av området avsatt som park och flera av de gamla träden är skyddade. I eftermiddag […]

190 miljoner till fiber efter hård debatt

Efter hårda förhandlingar beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen om ett rörelsekapital på maximalt 190 miljoner kronor till fiberutbyggnaden. För att få igenom affärsmodellen för fibernätet i Hässleholm var den styrande minoriteten dock tvungen att gå med på oppositionens krav att söka samarbete med privata aktörer. Kontakterna måste fortlöpande redovisas i kommunstyrelsen. Frågan skulle ha tagits upp […]