torsjö live vers2

190 miljoner till fiber efter hård debatt

190 miljoner till fiber efter hård debatt

Efter ajournering och överläggningar kunde affärsmodellen för fiberklubbas. Foto: Urban Önell
Efter ajournering och överläggningar kunde affärsmodellen för fiber klubbas. Foto: Urban Önell

Efter hårda förhandlingar beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen om ett rörelsekapital på maximalt 190 miljoner kronor till fiberutbyggnaden. För att få igenom affärsmodellen för fibernätet i Hässleholm var den styrande minoriteten dock tvungen att gå med på oppositionens krav att söka samarbete med privata aktörer. Kontakterna måste fortlöpande redovisas i kommunstyrelsen.

Frågan skulle ha tagits upp i fullmäktige redan i augusti, men kommunledningen drog tillbaka ärendet för komplettering. Först den 31 oktober återkom det och då tvingade oppositionen fram en återremiss för att få fram kalkyler för 30 respektive 50 procents anslutningsgrad, vilket skulle kräva betydligt större rörelsekapital än de 70 procent som kalkylen bygger på.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kenny Hansson (M) berättade nu att han hade tagit reda på att de områden som är klara idag har lägre anslutningsgrad.

– Röinge har 57 procent, Djupadal 47 procent och Stoby 20,5 procent. Att då stå här och tala om 70 procent är naivt. Istället måste vi samarbeta med privata aktörer för att totalt nå ut till kanske 90 procent, förklarade han.

Robin Gustavsson (KD) räddade fibersatsningen.
Robin Gustavsson och KD räddade fibersatsningen.

Nästan hela oppositionen ville avslå affärsmodellen. Men kristdemokraternas tilläggsyrkande räddade fiberprojektet som annars hade stått utan medel till fortsatt utbyggnad den 1 januari.

Liknande formuleringar finns också i alliansens budgetöverenskommelse som antogs av fullmäktige i november. Dock har budgeten inga medel avsatta till fiberprojektet efter 2017.

– Vi har varit med och tagit beslut om fiberutbyggnaden från början och vi vill fullfölja den, sa Robin Gustavsson och konstaterade att budgeten får justeras.

Han argumenterade för både de styrandes förslag och sina tillägg och lyckades få både M och L med på tilläggen. Ett tag såg det ut som om även Folkets väl skulle ställa sig bakom dem, men Björn Widmark backade. SD deltog inte i beslutet.

Robin Gustavsson betonade att fiberutbyggnaden skulle behöva gå fortare.

– Den har redan tagit för lång tid, sa han.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S)
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Både kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Mats Sturesson (C ) försökte länge försvara det ursprungliga förslaget.

– Om fibernätet byggs på annat sätt än i kommunens regi, det vill säga med en extern part som ägare, blir kommunen hyresgäst och drar på sig en hyreskostnad, sa Mats Sturesson bland annat.

Han försäkrade att rörelsekapitalet ska vara återbetalt på 14 år, om anslutningsgraden uppgår till 70 procent.

Lena Wallentheim kunde inte förstå varför M ville avslå affärsmodellen med prislista på fiber för företag och flerfamiljshus.

– Jag är oerhört förvånad över att M yrkar avslag på det, men bifall till tilläggen, sa hon.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M).
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Björn Widmark kallade projektet en lekstuga med skattebetalarnas pengar och ifrågasatte beräkningarna i affärsmodellen.

– Hela modellen bygger på att kommunen har monopol. Men i verkligheten bygger också Telia ut fiber och siffrorna är högst osäkra, konstaterade han.

Liberalernas Mikael Koenen kallade fiberetableringen för ett högriskprojekt.

– Vi vill såklart också att alla invånare ska ha fiber, men det finns bättre aktörer än kommunen. Dessutom är vi skeptiska till att det stannar vid 190 miljoner. 50 procents anslutning är nog väl tilltaget, sa han.

Robin Gustavsson vädjade till Lena Wallentheim och Mats Sturesson att gå med på hans förslag om samarbete med privata aktörer.

– Jag hoppas att vi kan komma vidare och inte hålla på och fibbla mer, sa han.

Efter en överläggning gick den styrande minoriteten med på tilläggsyrkandena.

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark var lättad efter beslutet i fullmäktige.
Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark var lättad efter beslutet i fullmäktige.

Sedan blev det lite oklart vilka olika förslag som fanns och Mats Sturesson begärde ajournering. Därefter vädjade Lena Wallentheim till Pär Palmgren (M) att åtminstone rösta för prislistan.

– Det är ju snart jul, så vi går med på det, förklarade han.

Björn Widmark gillade inte det.

– Vi yrkar avslag rakt av för nu vet vi inte var den här delalliansen står, sa han.

Liberalerna ville också avslå i första hand, men ställde upp på KD:s tillägg om kommunstyrelsens förslag i övrigt gick igenom.

Fyra olika alternativ gjorde till slut upp i två voteringar. Det slutade med att 34 ledamöter röstade för kommunstyrelsens ursprungliga förslag med KD:s tillägg, 13 röstade nej och 14 avstod.

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark var mycket lättad när hon lämnade fullmäktigesalen.

– Jag är jätteglad att de ändrade sig. Vi hade inte kunnat fortsätta utveckla fibernätet om vi inte fått medel nu, sa hon till Frilagt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se