Gruppen-3a-328x120

Lågt förtroende för Hässleholms kommun

Lågt förtroende för Hässleholms kommun

Hässleholms kommun har dåligt resultat i medborgarundersökningens del om inflytande även i år, när det gäller möjligheten att nå politiker och tjänstemän till och med sämre än 2014.
Hässleholms kommun har dåligt resultat i medborgarundersökningens del om inflytande även i år, när det gäller möjligheten att nå politiker och tjänstemän till och med betydligt sämre än 2014.

Medborgarnas förtroende för kommunala politiker och tjänstemän ligger på bottennivå i Hässleholms kommun. Likadant är det med upplevelsen av att ha inflytande, kunna påverka, få information och få kontakt med ansvariga. Resultaten i SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 är ungefär lika dåliga som hösten 2014, när det gäller kontakt är resultatet till och med betydligt sämre. Många invånare vill dessutom avråda från flytt till kommunen.

– Det är onekligen så att vi inte gjort tillräckligt sedan förra gången. Men nu måste vi vara ute mer och lyssna på folk, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Pär Palmgren (M) verkade inte särskilt nedslagna trots det låga förtroendet i medborgarundersökningen. Foto: Berit Önell
Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Pär Palmgren (M) verkade inte särskilt nedslagna, trots det låga förtroendet i medborgarundersökningen. Foto: Berit Önell

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är indelad i tre delar med var sitt helhetsbetyg. Resultaten redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. Index 40 krävs för ”godkänt”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms kommun utmärker sig, liksom 2014, i avsnittet om inflytande i kommunen där förtroende, påverkan, information och kontakt ingår.

2014, efter flera uppmärksammade kommunala ”affärer” och politiska påtryckningar mot Norra Skåne, hade bara en kommun sämre poäng än Hässleholm. Hässleholms betygsindex för helheten var då 28 och blev denna gång 27, men den försämringen är inte statistiskt säkerställd. Eftersom alla kommuner inte redovisat årets resultat är det inte heller känt om någon har lägre poäng på inflytande än Hässleholm i år.

Främst är det nu förtroende och påverkan som ligger lågt. Endast informationen har förbättrats och fick godkänt medan kontakt alltså hade försämrats, från 40 till 32.

– Det tar tid att återupprätta medborgarnas förtroende och jag är övertygad om att vi måste göra det enklare för invånarna att vara med och påverka kommunens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) i ett pressmeddelande.

Vid en presskonferens på måndagen berättade hon om undersökningen tillsammans med oppositionsrådet Pär Palmgren och projektledaren Cecilia Müllern-Aspegren.

– Vi måste jobba med de fokusområden som inte är bra, säger Lena Wallenthem.

Kontaktuppgifter
kan förbättras

När det gäller information fick kommunen godkänt, bland annat tack vare den nya hemsidan.
När det gäller information fick kommunen godkänt, bland annat tack vare den nya hemsidan.

De konstaterar att medborgarna var nöjda med informationen på kommunens nya hemsida, förutom när det gäller kontaktuppgifterna som kan vara svåra att hitta. Alla politiker har inte heller sina telefonnummer på hemsidan, en del hänvisar endast till mejl.

– Vi måste bli bättre där, säger Cecilia Müllern-Aspegren.

Lena Wallenthein försäkrar att hon ringer tillbaka om någon söker henne och hon inte kan svara just då. Det går även att skicka sms.

– Men det är också viktigt att få svar från den som vet något om frågan. Det är inte säkert att jag kan svara på allt, säger hon och förklarar att tjänstemännen kan lotsa vidare till rätt person.

En särskild servicemätning om tjänstemännens nåbarhet är också på gång.

– Vi veta att det finns svårigheter att komma i kontakt med vissa funktioner, säger Cecilia Müllern-Aspegren.

Frilagt har också haft svårt att nå ansvariga politiker och tjänstemän. Även andra tidningar har upplevt samma problem och kommunledningen har därför haft möte med chefredaktörer. Frilagts redaktör var dock inte inbjuden.

Medborgardialog
efter lokal undersökning

Kommunen har även gjort en lokal medborgarundersökning.

– Det var många som hörde av sig och undrade varför de inte fick vara med, berättar Lena Wallentheim.

Närmare 100 medborgare lämnade under november månad synpunkter via kommunens webbsida. Resultatet blev liknande där. Ett tiotal av deltagarna har anmält sitt intresse för att delta i en medborgardialog under början av nästa år.

– Spännande att ett antal invånare vill vara med och bolla vidare, säger Lena Wallentheim.

31 procent avråder
från flytt till Hässleholm

Hässleholms kommun har helhetsbetyget 50 för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på, vilket är klart godkänt. Men bara 27 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. 31 procent avråder.

Högst poäng i denna avdelning får det kommersiella utbudet och kommunikationerna, bara kommunikationer har dock högre betyg än genomsnittet för kommunerna. Bostäder och trygghet har låga betyg. Det handlar främst om bostadsbrist och oro för att vistas utomhus på kvällar och helger.

Avsnittet om hur medborgarna ser på de kommunala verksamheterna får helhetsbetyget 44. Kultur och gymnasieskola får högre betyg än genomsnittsresultatet för alla kommuner. Flest invånare är dock nöjda med vatten och avlopp och räddningstjänsten. Den verksamhet som får lägst betyg är äldreomsorgen, men även stöd för utsatta personer får underkänt. Dessa har också klart sämre poäng än genomsnittet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se