Gruppen-3a-328x120

Palmgren har fel om cityprojektet

Palmgren har fel om cityprojektet

På Frilagt samt i Norra Skåne 8/12 uttalar sig Pär Palmgren (M) angående extra anslag på 3,6 Mkr utöver budget för centrumutvecklingsprojektet: ”Det här är slarvigt. Tekniska nämnden borde kunnat förutse de extra kostnaderna redan från början.”

Som framgår av beslutsunderlaget är det stadsbyggnadskontoret i samråd med kommunledningen som tagit fram omgestaltningsförslaget. Därefter har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att infordra anbud för genomförande av förslaget. Tekniska nämnden har över huvud taget inte varit involverad i processen. Enligt uppgift har inte heller Byggnadsnämnden haft något inflytande. Eftersom PP tydligen inte heller varit medveten om projektets omfattning, återstår av kommunledningens politiska del bara Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C) som de insatta. Detta kan ju PP utröna då ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen.

Det är vare sig ett seriöst professionellt arbetssätt som ett transparent förfarande att till beslutande nämnd vid sittande möte komma med underlag inför ett beslut på över 20 miljoner kronor. Tyvärr är det ett mönster som upprepar sig: även i ombyggnadsprojektet för Österås idrottsplats fick Tekniska nämnden ärendet i knät med handlingar på bordet.

Ernst Herslow (FV)

2:e v ordf tekniska nämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se