torsjö live vers2

Tredubblad kemikaliedosering för att rädda reningsverket

Tredubblad kemikaliedosering för att rädda reningsverket

Det är oklart varför reningsverket haft problem hela 2021. Bilden från den 31 mars. Foto: Berit Önell

De förhöjda fosforhalterna från Hässleholms reningsverk motverkas genom tredubbel dosering av kemikalier. Det framgår av Hässleholms vattens svar på miljökontorets frågor om driftstörningen.

Miljökontoret hade många frågor om orsaken till problemen i det biologiska reningssteget som pågått sedan i januari och ledde till överskridande av månadsriktvärdet för totalfosfor under maj. Men Hässleholms vatten kan inte svara på vad som orsakat driftstörningen, mer än att belastningen av fosfor varierat ovanligt mycket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Kompensation med fällningskemikalier har inte gett den snabba effekt vi normalt ser, skriver Hässleholms vatten.

Doseringen av fällningskemikalier, järnklorid, fördubblades tidigt i våras och höll nere totalfosforhalten som går ut från reningsverket till Magle våtmark. Under vecka 18 och 19 höjdes doseringen till tredubbel mot normalt, vilket minskade halten totalfosfor i utgående vatten.

Men det finns nackdelar med att tillsätta för mycket kemikalier. Slam från den kemiska fällningsprocessen återförs till inkommande ledning och enligt skrivelsen till miljökontoret finns då en möjlig risk för negativ påverkan på det biologiska steget som redan var utsatt för påfrestning. Därför minskades doseringen åter till den dubbla inför slutet av vecka 19.

En vecka senare ökade dock plötsligt fosforhalterna igen och doseringen höjdes åter till trefaldigt den 24 maj.

– Men den normalt mycket snabba nedgången av totalfosfor vi är vana vid att se uppträdde ej, skriver Hässleholms vatten.

Totalfosforhalterna var fortfarande förhöjda i början på juni. Bild från den 5 juni.

Även i början av juni låg värdena över tillåtna 0,3 mg per liter totalfosfor. Men enligt skrivelsen har trenden nu vänt och sedan i lördags, den 12 juni, har driftproverna legat under riktvärdet, mellan 0,21 och 0,25 mg per liter.

Halterna ut från Magle våtmark har enligt Hässleholms vatten hela perioden legat under riktvärdet.

Skrivelsen försäkrar att det inte föreligger risk för att kvartalsmedelvärdet ska överskridas, varken för reningsverket eller Magle våtmark.

För att långsiktigt minska risken för denna typ av driftstörning ska Hässleholms vatten under hösten undersöka möjligheten att införa ”onlinemätning” för fosfat eller totalfosfor för att i ett första steg få snabbare återkoppling av mätvärdena ut från verket. I ett andra steg ska möjligheten att styra dosering av fällningskemikalier baserat på ”onlinemätning” ses över.

– Syftet är att automatiskt kunna kompensera för plötsliga toppar av totalfosfor genom verket, vilket kan hända vid perioder av instabilitet, skriver Hässleholms vatten, men betonar att utrustningen måste vara extremt driftssäker för att det ska bli aktuellt med inköp och installation.

Miljötillståndet för reningsverket baseras på utgående koncentration totalfosfor, inte mängd. Men på miljökontorets fråga om mängden totalfosfor som överskridandet inneburit blir svaret 21 kg. Under maj lämnade 40 kg totalfosfor Magle våtmark och gick till Maglekärrsbäcken och vidare till Finjasjön. Månadsriktvärdet tillåter dock ytterligare 45 kg från Magle våtmark.

Magle våtmark reducerar en del fosfor, men halterna ut därifrån påverkas även av vilken koncentration av biologiskt material som finns i vattnet. Hässleholms vatten hänvisar till forskning son visar på en mycket svag korrelation mellan inkommande och utgående halter i våtmarken.

Ingen totalfosfor utöver den tillåtna släpptes ut från Magle våtmark, enligt Hässlehoms vattens svar till miljökontoret. Foto: Berit Önell

Frilagt har hela veckan förgäves sökt Hässleholms vattens va-chef Cornelia Ljungerud, reningsverkschef Jan Sjöström och Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson för kommentarer om driftstörningen.

Marknadschef Emma-Karin Trygg Vincic svarade på torsdagen på några frågor på mejl. Bland annat uppgav hon att orsaken till problemen kan vara att skadliga ämnen kommit in till reningsverket, men det vet man i dagsläget inte. Några undersökningar uppströms har inte heller gjorts. Enligt Emma-Karin Trygg Vincic är biosteget inte i dålig kondition, reningsverkets status är god och sårbarheten har inte ökat på grund av att fler nya bostäder belastar reningsverket.

Berit Önell

Läs mer:

2021-06-11 Varning för algkulor och anmälan om driftstörning

2021-06-14 Kräver snabbt svar om problem i reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se