torsjö live vers2

Kräver snabbt svar om problem i reningsverket

Kräver snabbt svar om problem i reningsverket

Miljökontoret vill nu ha mer information om den anmälda driftsstörningen i reningsverket och även vad det är som inte fungerat under våren. Foto: Berit Önell

Kommunens miljökontor vill nu veta varför Hässleholms reningsverk inte fungerar som det ska. De ansvariga måste svara på tio frågor om driftstörningen i Hässleholms reningsverk senast på fredag. Miljökontoret undrar bland annat vad som menas med formuleringen i Hässleholms vattens anmälan till miljökontoret om att driftoptimeringen inte fungerat optimalt under våren 2021.

Frilagt berättade i maj att Hässleholms reningsverk, även kallat Hästbackens, inte fungerat fullt ut sedan i januari, men att ingen anmälan om driftstörning då gjorts. Problemet fanns i det biologiska reningssteget och gränsvärdena för totalfosfor klarades under våren genom ökad luftning och ökad dosering av kemikalier. I kvartalsrapportens första mening står det: “Reningsprocesserna har under kvartalet ej fungerat optimalt”.

Miljöchef Torbjörn Håkansson ansåg ändå att det räckte att följa upp problemet som en del av den löpande tillsynen eftersom inga värden överskridits.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I fredags informerade det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, där Hässleholms vatten numera ingår, i ett pressmeddelande om att en driftstörning anmälts eftersom totalfosforhalterna under maj månad överskred månadsriktvärdet på 0,3 milligram per liter. Det gällde det behandlade avloppsvattnet som går ut från reningsverket. Enligt anmälan var värdet 0,36.

Enligt Hässleholm Miljö fanns ingen risk för miljön eftersom halten totalfosfor ut från Magle våtmark de senaste 14 dagarna legat på 0,16 milligram per liter. Uppehållstiden i våtmarken är dock cirka en vecka. Halterna för de tre sista veckorna i maj är okända eftersom bolaget inte skickat några mätvärden till miljökontoret. Men i anmälan dras slutsatsen att det i dagsläget inte finns risk att de årliga rikt- och miljövärdena för Magle våtmarks miljötillstånd överskrids.

Det låter miljökontoret inte sig nöjas med utan skriver i en begäran om komplettering: “Hur ser det ut med risken att överskrida reningsverkets (Hästbackens) miljötillstånd?”

Miljökontoret vill också veta bland annat varför totalfosforhalten ut från reningsverket för maj månad överskred månadsriktvärdet och vilka åtgärder som gjorts och som planeras för att få ner halterna och för att det inte ska hända igen. Hässleholm Miljö uppmanas redovisa resultaten från provtagningarna av totalfosfor under maj i både en graf och en tabell och även meddela vad halterna ligger på sedan månadsskiftet och hur stora mängder totaltfosfor utöver den tillåtna som den ökade koncentrationen lett till släppts ut både från reningsverket och från Magle våtmark.

Hur stora mängder totalfosfor utöver den tillåtna släpptes ut från Magle våtmark? Det undrar miljökontoret. Foto: Berit Önell

Miljöchef Torbjörn Håkansson säger att han inte vet om det överskridna riktvärdet beror på problemet som pågått sedan i januari.

– Vi vill inte spekulera, vi vill ha ett svar. Vi har ställt ett antal frågor för att veta hur vi ska hantera detta, säger han.

Han förklarar att överskridna månadsriktvärden inte direkt är ett brott mot villkoren i miljötillståndet.

– Men enligt tillståndet måste de vidta åtgärder om riktvärdet överskrids. De ska jobba för att få ner halterna under riktvärdet, säger han.

Om riktvärdet överskrids mer än tillfälligt ska Hässleholms vatten utreda orsaken och i samråd med tillsynsmyndigheten, miljökontoret, vidta lämpliga åtgärder för att förhindra upprepande.

Reningsverket har tidigare haft problem med sitt biologiska reningssteg. I maj och juni 2019 överskreds månadsriktvärdena när biosteget slogs ut helt under en tid. Den gången mörkades mätvärdena i flera månader.

Frilagt har förgäves sökt ansvariga på Hässleholms vatten.

Berit Önell

Läs mer:

2019-09-27 Haveri i reningsverket tystades ner

2021-05-21 Bristfällig funktion på reningsverket sedan januari

2021-06-11 Varning för algkulor och anmälan om driftsstörning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se