Gruppen-3a-328x120

Rödlistade musslor och fiskar kan ha dött i Vinne å

Rödlistade musslor och fiskar kan ha dött i Vinne å

Slammet som i helgen forsade ut från Vinslövssjön till Vinneå kan ha ha dödat utrotningshotade målarmusslor och förstört lekplatser för grönling. Det säger Agne Andersson i Helgeåns vattenråd som nu skrivit en anmälan till länsstyrelsen.

Det var Agne Andersson som slog larm till kommunen om att regnet dragit med sig bottensediment genom de öppna dammluckorna i den nästan tömda sjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-Jag fick veta detta av boende nedströms ån i måndags och krävde att dammluckorna skulle stängas omedelbart för att göra skadan så liten som möjligt, berättar han.

Tjocka lager sediment har samlats vid åkanterna. Bottnarnas färgskiftningar är också slam som lagt sig. Foto:  Berit Önell
Tjocka lager sediment har samlats vid åkanterna. Bottnarnas färgskiftningar beror också på slam som lagt sig där. Foto: Berit Önell

Han åkte ner till ån och konstaterade att cirka tre decimeter sediment lagt sig längs kanterna på hela sträckan från dämmet till bron. Bottnarna är också delvis täckta av det finkorniga slammet.

-Mindre mängder slam går att se ända ner till Önnestad, säger han.

Agne Andersson befarar att den tjockskaliga målarmusslan drabbats hårt.

-Jag såg inga döda musslor, men det var ju slam där de normalt sitter. Om de täcks av slam kvävs de och de flyttar sig ju inte så snabbt. Många av dem är borta, helt klart.

Grönlingens lekplatser

Även grönlingens lekplatser har skadats.

-En årskull grönling kan ha gått förlorad, men kanske är det bara lekplatsen närmast sjön som berörs, hoppas Agne Andersson.

Ett av villkoren för länsstyrelsens tillstånd till tömningen av sjön är att inte mer sediment än vanligt ska komma ut i Vinne å.

-Det är inte bra att det hänt. Det var olyckligt med så mycket regn i helgen, men de ansvariga måste ha beredskap, säger Andersson.

Han tycker att det hela är mycket sorgligt, särskilt som det läggs miljoner kronor för att skydda musslorna längre ner längs Vinne å.

-Tanken med det här projektet var också gott, men det var oturligt, säger han.

Nu hoppas han att de ansvariga sätter sig ner och diskuterar hur skadan ska minimeras.

-Det är inte säkert att det går att tömma sjön helt i år. Sedimentet måste sjunka till bottnen ordentligt först, annars kan samma sak hända igen, säger han.

Olyckliga omständigheter

Tömningen av sjön gick enligt planerna  från den 1 april och tills i förra veckan. Dammluckorna öppnades först i onsdags, den 27 maj. Tills dess hade hävertar använts för att få ut vattnet i lagom takt.

-När vi öppnade dammluckorna kom en liten slampuff som vi hade beredskap för att fånga upp med en slamfälla. Sedan fungerade allt som det skulle fram till helgen, berättar Per Nilsson, kommunens projektledare.

Han beklagar det inträffade och hoppas att skadan inte är så stor som Agne Andersson beskriver.

-Det är jätteolyckligt det som hänt och det är aldrig bra när man gör fel, men det var en serie olyckliga omständigheter, säger han.

Han förklarar att åtgärder vidtogs så snart problemet blev känt.

-Så fort vi fick veta stängde vi dammluckorna och minimerade skadan, säger han.

Ingen död fisk

Han har uppfattningen att det inte finns målarmusslor ovanför bron och att de som finns längre nedströms bör ha klarat sig.

-Vi har inte sett någon död fisk, säger han.

Han berättar att grumligheten mättes på fredagskvällen och att allt då såg bra ut. Ideella krafter var sedan på plats och gjorde mätningar under helgen.

Nu måste de ansvariga ha samråd på plats vid Vinne å för att diskutera vidare åtgärder. Foto: Berit Önell
Nu måste de ansvariga ha samråd på plats vid Vinne å för att diskutera vidare åtgärder. Foto: Berit Önell

Per Nilsson medger dock att kommunens kontroll inte var tillräcklig.

-Det var mycket synd, säger han.

I slutet på veckan kommer länsstyrelsen till Vinslöv för ett samråd på plats om vilka åtgärder som nu ska vidtas.

-Vi måste i alla fall göra ytterligare slamfällor för att minska risken för att något liknande händer innan vi öppnar luckorna igen, säger Per Nilsson.

Han betonar att restaureringen på sikt både kommer att ge en trevligare sjö och minskade utsläpp av näringsämnen i Vinneå som rinner vidare via Helge å ut i Östersjön.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se