logga-ligg-tjock

Fiskebryggan läggs nu ut i Finjasjön

Fiskebryggan läggs nu ut i Finjasjön

Finjasjöns fiskevårdsförenings fiskebrygga är nu på väg ut i Finjasjön. Den ska bogseras vattenvägen från Tormestorps båthamn till udden vid Solhem.

– Vi gör inga arbeten på land förrän vi ser att vi kan få bryggan på plats där vi tänkt, det kan vara för stenigt där, säger föreningens ordförande Mats Bengtsson.

På torsdagen blåste det lite för mycket för att bogseringen skulle kunna genomföras. Men medlemmar i fiskevårdsföreningen arbetade med att förbereda flytbryggan tillsammans med elever och personal från Naturbruksgymnasiet i Osby och ansvariga för reduktionsfisket i sjön.

Finjasjöns fiskevårdsförening har ansökt om och fått bidrag från fritidsnämnden till bryggan eftersom den skulle göras anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder. De ansvariga har dock inte följt de riktlinjer som handikapporganisationerna utarbetat tillsammans med skogsstyrelsen och länsstyrelsen.

– Vi har beställt en anpassad brygga. Då tror vi ju att företaget vi kontaktar levererar en brygga som stämmer med reglerna, säger Mats Bengtsson.

Bryggan är bland annat betydligt smalare än riktlinjerna anger: 1,5 meter jämfört med 2,4 meter.

Mats Bengtsson försäkrar nu att det ska bli räcke runt hela bryggan.

Stigen ner till bryggan kan bli ett problem eftersom det finns en backe. Stadsbyggnadskontoret har godkänt att den schaktas ur en bit, men den tänkta vägen är svår att få tillräckligt plan för att rullstolsburna ska kunna ta sig fram på egen hand.

– Det är förstås inte meningen att rullstolar ska rulla i 190 nedför backen. Vi får se hur det blir, vi ska titta på det. Men det blir inga stora grävmaskiner i skogen utan bara en minigrävare som knappt märks, säger Mats Bengtsson.

Fiskevårdsföreningens ordförande Mats Bengtsson och instruktören Mattias Lövqvist från Naturbruksgymnasiet i Osby arbetar med flytbryggan i Finjasjön. Foto: Berit Önell
Fiskevårdsföreningens ordförande Mats Bengtsson och instruktören Mattias Lövqvist från Naturbruksgymnasiet i Osby arbetar med flytbryggan i Finjasjön. Foto: Berit Önell

Han förstår inte varför föreningen skulle ha informerat handikapporganisationerna.

– Jag har pratat med en person i FUB, men vi kan inte informera hela världen. Vi ville ansöka om en brygga och när vi ändå skulle göra det tänkte vi tillgänglighetsanpassa den så att alla kan använda den. Vi har trott att folk skulle uppskatta det, säger han.

Han förklarar att bryggan kommer att förlängas och förbättras på sikt.

– Vi ska göra så gott vi kan, säger han.

Kommunens nybildade tillgänglighetsråd hade sitt första möte på torsdagen. En fråga om fiskebryggan togs upp under punkten övriga frågor.

– Vi pratade om att det är viktigt att kommunens politiker, men också tjänstemän på förvaltningarna,är medvetna om tillgänglighetsfrågor, berättar Helene Larsson, vice ordförande i tillgänglighetsrådet som leds av Irene Nilsson (S).

Tillgänglighetsrådet hade inte fått någon information om fiskebryggan inför mötet.

Ledamöterna var överens om vikten av att tillgänglighetsrådet arbetar långsiktigt och förebyggande och får vara med i olika projekt innan allt är beslutat.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se