torsjö live vers2

Vårdcentralen i Vittsjö stänger i fem veckor

Vårdcentralen i Vittsjö stänger i fem veckor

Vittsjö vårdcentral semesterstänger i år, för första gången på många år. Hästveda har redan stängt denna vecka. Tyringe som tidigare haft sommarstängt har numera öppet eftersom missnöjet blev för stort när patienterna för några år sedan tvingades resa 14 kilometer till Perstorp. Vittsjöbor och Hästvedabor får dock resa längre, 21 kilometer enkel väg, till Vänhems vårdcentral i Hässleholm.

Det är i år bara dessa två vårdcentraler i Hässleholmsområdet som hänvisar till annan vårdcentral under sommaren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hänvisningen från Vittsjö till Vänhems vårdcentral gäller under fem veckor, den 29 juni-2 augusti. Hästvedaborna, som även vanligtvis hänvisas till Solbrinkens vårdcentral i Hässleholm för läkarbesök, måste nu under fyra veckor resa också för besök till distriktssköterska eller barnavårdscentral.

Informationen till Vittsjöborna kom ut häromdagen och många har kanske inte hunnit ta till sig den.

-Vi har inte fått så mycket reaktioner ännu, men vi hänvisar till ledningen. Det här är inget vi kan påverka, säger Miriam Karlsson på Vittsjö vårdcentral.

Vittsjöborna hänvisas under fem veckor till Vänhems vårdcentral på Frykholmsgatan i Hässleholm. Foto: Berit Önell
Vittsjöborna hänvisas under fem veckor till Vänhems vårdcentral på Frykholmsgatan i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Verksamhetschef Marie Lindell förklarar att anledningen till förändringen är både ekonomi och patientsäkerhet.

-Vittsjö är en liten vårdcentral och vi har svårt att få tag i läkare. Vi har ingen ordinarie läkare i Vittsjö nu och det är dyrt med hyrläkare, dessutom är det sårbart, säger hon och betonar att vården inte är stängd utan hänvisad till Hässleholm.

Tina Olofsson, verksamhetschef för vårdcentralerna i Tyringe, Perstorp, Sösdala och Vinslöv, har också problem att få tag i läkare och måste sätta in en del hyrläkare.

-Behovet av hyrläkare har ökat och det är alltid en avvägning mellan det som gagnar och kostnaden, säger hon.

Trots att ekonomin är ansträngd har hon dock inte ens övervägt att stänga någon vårdcentral i sommar.

-Nej, vi har fått ihop en bra sommar. Det var inte populärt när vi hade sommarstängt i Tyringe. Sedan har vi också det kommunala ansvaret för äldreboendena där det kan behöva lämnas in prover med mera, förklarar hon.

Bemanningen är dock neddragen på alla vårdcentralerna och akuta besök prioriteras före exempelvis årskontroller. Många invånare är också bortresta under sommaren och söktrycket på vårdcentralerna minskar.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se