torsjö live vers2

”När jag blev granskad”

”När jag blev granskad”

Urban-litet beskuret”Men Urban, så kan du väl inte säga!” Kommentaren mötte mig efter gudstjänstens slut. Som frikyrkopastor var jag inte van vid att få kritik för vad jag sagt i predikan. Men jag fick medge att kritiken var befogad. Jag hade sagt att den svarte medborgarrättskämpen Martin Luther King var ett föredöme. Ändå var han inte mer än ”en blek kopia av Jesus.” Metaforen var väl inte den bäst lämpade i sammanhanget.

Inom åldringsvården, där jag just nu arbetar som springvikarie, har jag mött så mycket av positiv respons. Det är jag glad för. Annars hade jag inte orkat vara kvar i detta krävande arbete, där det är så viktigt att vara lyhörd, positiv och tillmötesgående. Relationerna, kontakten med vårdtagarna, anhöriga och många härliga arbetskamrater, gör att jag trivs med att arbeta inom vård och omsorg.

Minst en gång om året måste vi som arbetar som undersköterskor få vår medicindelegation förnyad. Lite tillspetsat står vi under övervakare. Precis som politiker och andra makthavare synas av journalister, granskas vi av sjuksköterskor. Nu senast, när jag skulle få min delegering förnyad, blev jag påmind om att jag vid två tillfällen hade missat att ge vårdtagare deras medicin på utsatt tid, på en avdelning där jag fått hoppa in tillfälligt. Jag hade själv upptäckt misstagen och i samråd med sjuksköterska delat medicinen senare under arbetspasset. Så vitt jag förstår var det inte någon allvarlig förseelse i något av fallen. Men jag fick ändå, vid utvärderingen tillsammans med sjuksköterskan, ta emot en förmaning. Patientsäkerheten får inte försummas.

Visst hade det varit skönt om jag sluppit kritiken. Men jag är faktiskt tacksam för att den framfördes. Hur ska jag kunna lära av mina misstag om inte någon vågar ta upp dem med mig? Arbetskamrater som är raka och uppriktiga vinner i längden, för de hjälper mig att utvecklas så att jag har möjlighet att göra ett så bra arbete som möjligt.

Sanningen, även när den är obekväm, måste få komma fram. Det är av samma anledning som vi behöver full demokratisk insyn i vad våra makthavare gör och hur våra skattepengar förvaltas. Därför behövs den orädda och granskande journalistik som Frilagt.se står för. Även politiker och andra makthavare måste kunna medge och lära sig av sina misstag.

Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se