torsjö live vers2

Dumpade granater i Finjasjön kartlagda

Dumpade granater i Finjasjön kartlagda

Försvarsmaktens kartläggning av dumpad ammunition på Finjasjöns botten avslutades på lördagen. Bedömningen är att allt ligger i ett utpekat område i djuphålan öster om Lillön.

– Att till exempel muddra eller göra andra arbeten på bottnen här kan vara direkt livsfarligt, säger insatschef Mattias Nielsen till Frilagt.

I resten av sjön bör det inte vara någon fara. Några garantier kan dock inte lämnas.

Röjdykarnas uppdrag var, liksom förra året, att undersöka uppgifterna om dumpad ammunition som en äldre man lämnade på 1980-talet. Han kontaktade försvaret sedan det uppdagats att en granat fastnat i mudderverket när kommunen 1986 skulle muddra för att försöka förbättra vattenkvaliteten i Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Insatschef Mattias Nielsen har hållit i undersökningarna i Finjasjön. Foto: Berit Önell
Insatschef Mattias Nielsen har hållit i undersökningarna i Finjasjön. Foto: Berit Önell

– Mannen jobbade med ammunitionsröjning och berättade hur man 1954 nattetid rodde ut från Hovdalaån i en rak linje cirka 1200 meter nordost för att dumpa ammunitionen. Han pekade ut en punkt där 260 lådor ska ha fällts, berättar Mattias Nielsen.

Lådorna innehöll överbliven ammunition från andra världskriget och den bestod av över 20 000 luftvärnsgranater samt 1 400 tändrör.

Mattias Nielsen konstaterar att det på den tiden var helt normalt att dumpa instabil ammunition på detta sätt.

Han och stabschef Robin Bergman från HMS Sturkö och Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona har ritat upp en pedagogisk skiss över sjön med det undersökta området på en tavla på väggen inne i sin container i Tormestorps båthamn.

I förra veckan användes en så kallad sonar, en högupplöst, självgående undervattensradar, för att söka av området.

Flottans röjdykare har från gummibåt undersökt Finjasjöns bottensediment.
Flottans röjdykare har från gummibåt undersökt Finjasjöns bottensediment.

Den gångna veckan har sex röjdykare turats om att från gummibåtar gå ner och undersöka bottensedimentet på de mest intressanta platserna. De har haft hjälp av minsökare.

När de hittat en ammunitionslåda har sökandet avbrutits på den punkten och flyttat en bit ut.

– Vårt uppdrag har varit områdesbegränsning, alltså att ta reda på var ammunitionen finns och om det stämmer med den information vi fått, förklarar Mattias Nielsen.

41 lådor har lokaliserats, men uppdraget har alltså inte varit att hitta alla de 260.

– De ligger nere i sedimentet som är minst två meter djupt, förklarar Mattias Nielsen.

Sannolikt finns de inom det utpekade området på cirka 6400 kvadratmeter.

Dykarna har särskilt noga kontrollerat bottnen längs vägen från Hovdalaån till dumpningsplatsen.

– Det skulle kunna finnas en risk att någon frestats slänga i något längs vägen, men vi hittade ingenting,  säger Mattias Niielsen.

Marcus Sjöberg och de andra dykarna avslutade på lördagseftermiddagen insatsen i Finjasjön med att ta hand om utrustningen.
Marcus Sjöberg och de andra dykarna avslutade på lördagseftermiddagen insatsen i Finjasjön med att ta hand om utrustningen.

Under fredagen och lördagen genomfördes dykningar längre söderut, i djuphålan mellan Guldkusten och båthamnen.

Det är här Hässleholms fiskevårdsförening vill lägga en 60 meter lång flytbrygga som förankras i bottnen. Platsen är en bra bit ifrån det område där ammunitionen dumpats, men några garantier kan alltså inte lämnas.

– Generellt behöver allmänheten inte oroa sig för olyckor. Det krävs extrem otur – och det kan man ju ha, men sannolikheten är låg att det ska finnas något utanför det här området, säger Mattias Nielsen.

Nu ska en rapport lämnas till Försvarsmaktens miljöprövningsenhet som kommer att ta ställning till eventuella åtgärder.

– Det är inte mitt uppdrag att bedöma om lådorna ska bärgas eller inte, säger Mattias Nielsen.

Bärgning medför vissa risker eftersom ammunitionen skulle kunna explodera om den rubbas. Så länge den inte rörs är det ingen fara.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se