torsjö live

Dumpade granater i Finjasjön kartlagda

Försvarsmaktens kartläggning av dumpad ammunition på Finjasjöns botten avslutades på lördagen. Bedömningen är att allt ligger i ett utpekat område i djuphålan öster om Lillön. – Att till exempel muddra eller göra andra arbeten på bottnen här kan vara direkt livsfarligt, säger insatschef Mattias Nielsen till Frilagt. I resten av sjön bör det inte vara […]

Robin vill få slut på mobbning i skolan

Robin Schalin, idag 23 år gammal, blev  mobbad under hela skoltiden i Bjärnum och det kunde slutat illa. I årskurs sju försökte han tre gånger  ta livet av sig. – Många som blir mobbade får problem som vuxna också, men jag har klarat mig bra, säger han. Idag har han fast jobb och egen lägenhet […]

Skolchef och rektor vill inte blicka tillbaka

Kommunens grundskolechef Rolf Bengtsson talar om att det ofta är ”väldigt särskilda omständigheter” i de enskilda elevärendena och  Bjärnums nya rektor Madeleine Hultkrantz vill helst inte blicka tillbaka. Rolf Bengtsson menar att enskilda elevärenden många gånger tas som intäkt för hur situationen är på en skola. – Det är egentligen två dimensioner. Den andra handlar […]

Många års mobbning på Bjärnums skola

Är Bjärnums skolas långa historia av upprepad mobbning, polisanmälningar, kritik från Skolinspektionen och skadeståndskrav över nu? Skolinspektionen har just godkänt skolans åtgärder och avslutat sin uppföljning av ett ärende där en flicka utsatts för kränkande behandling och olagliga disciplinära åtgärder och inte fått sin rätt till utbildning tillgodosedd. Bjärnums skola har fått kritik för bristande […]