logga-ligg-tjock

Skolchef och rektor vill inte blicka tillbaka

Skolchef och rektor vill inte blicka tillbaka

Kommunens grundskolechef Rolf Bengtsson talar om att det ofta är ”väldigt särskilda omständigheter” i de enskilda elevärendena och  Bjärnums nya rektor Madeleine Hultkrantz vill helst inte blicka tillbaka.

Rolf Bengtsson menar att enskilda elevärenden många gånger tas som intäkt för hur situationen är på en skola.

– Det är egentligen två dimensioner. Den andra handlar om arbetsklimat, trygghet och studiero och då är vi inte där idag att vi kan säga att allt är frid och fröjd. Men det är betydligt bättre än under 2013, säger han.

Vissa årskullar

Enligt Rolf Bengtsson finns vissa årskullar där det kan bli väldigt ansträngt på en skola.

– Om det finns för många elever där skolgången fungerar dåligt präglar det skolan kraftigt. Skolans sätt att jobba och elevernas förutsättningar samverkar, säger han.

Han försäkrar dock att han ser allvarligt på det som hänt i Bjärnum.

– Det har varit en oroande situation och inte bara en säsongsvariation utan det har varit ansträngt länge på olika sätt, men jag upplever ändå att det är rätt riktning nu, säger han.

Han berättar att förvaltningen centralt stöttat Bjärnums skola i arbetet med åtgärder efter Skolinspektionens kritik.

– Jag är ju chef för rektorerna och har hjälpt till att jobba med rutinerna och att erbjuda förstärkning av centrala resurser som mer kuratorstid. Men mycket av ansvaret ligger på den enskilda rektorn. Det är ett jättetufft skolledaruppdrag, säger han.

Följer skollagen

Madeleine Hultkrantz började som rektor i Bjärnum på heltid i januari 2014. Då hade hon gått in på halvtid under hösten sedan den tidigare rektorn hastigt fått sluta i september 2013.

– När jag kom hit fanns tre anmälningsärenden. Höstterminen hade varit en tid med mycket turbulens, säger Madeleine Hultkrantz.

På frågan vad hon gjort åt situationen svarar hon:

– Jag följer skollagen.

Hon berättar att hon bland annat förändrat schemat så att alla de 250 eleverna inte är ute på rast samtidigt. På det sättet blir konflikterna färre.

– Vi har också större möjligheter att hålla koll om det är färre elever i förhållande till hur mycket personal som kan vara ute på rasterna, säger hon.

Förstärkningen på kuratorssidan anser hon också har hjälpt.

– Vi har haft två kuratorer istället för en, ett tag till och med tre på grund av att många elever for illa, förklarar hon.

Rutinerna har styrts upp, den lagstadgade planen mot kränkande behandling uppdaterats och trivsel- och ordningsregler setts över.

Vill ge positiv bild

Men det som hänt tidigare vill Madeleine Hultkrantz inte prata för mycket om.

– Jag har inte ägnat mycket tid åt det som var förr. Det finns olika sätt att leda en skola. Vi har jobbat mycket för att eleverna ska få trygghet och studiero. Vi har till och med fått beröm av Skolinspektionen, berättar hon.

Madeleine Hultkrantz betonar att skollagen ger alla barn samma rätt till utbildning och att skolan, som har barn från olika kulturer, jobbat med projekt om att alla är lika värda. Nätverksmöten med polis och socialförvaltning har också hållits.

Hon vill ge en positiv bild av Bjärnums skola, istället för den negativa som hon hittade i olika artiklar på nätet när hon sökte information om skolan innan hon skulle börja sin anställning.

– Vi har jobbat tillsammans med det här och fått en lugn skola med glada och duktiga elever, säger hon.

Det är kommunen centralt som är huvudman för skolorna och därför vände sig Skolinspektionen dit i sin riktade tillsyn. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har i flera yttranden fått svara inför Skolinspektionen.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se