torsjö live

Förbud mot bostäder med mögel och råttor

Förbud mot bostäder med mögel och råttor

Lägenheterna i en fastighet i Bjärnum har stora problem med fukt och mögel, råttorna springer över köksgolvet och elkablar ligger oskyddade. Under vintern var värmen avstängd och temperaturen periodvis nere på fem plusgrader. Nu förbjuder miljönämnden de två fastighetsägarna vid vite av 50 000 kronor vardera att hyra ut lägenheterna eftersom det är hälsovådligt att bo där, särskilt för barn.

Ärendet har pågått sedan våren 2012 då miljökontoret fick in en anmälan om fukt och bristfällig ventilation i en av de tre lägenheterna i huset. Ägaren var då en annan person som förelades att utreda förekomst av fukt och mögel.

Ingen utredning kom och i augusti 2013 blev det därför vitesföreläggande. I oktober 2014 såldes huset, fortfarande utan att några utredningar gjorts. Miljökontoret skickade information om problemen till de nya ägarna och uppmanade dem att ta kontakt. Men ingenting hände.

I april i år kom nya klagomål. Nu hade problemen förvärrats med fukt, mögel, råttor, kyla och avsaknad av ventilation. Miljökontoret besökte därefter alla lägenheterna och bedömde problemen som mycket allvarliga. Miljönämnden var ännu strängare och höjde vitet från tjänstemännens förslag på 30 000 kronor till 50 000 kronor.

– Det är bedrövligt som det ser ut där, säger Agne Nilsson (C), ordförande i miljönämnden.

Fastighetsägarna har försvarat sig med att de planerar att renovera lägenheterna och har sagt upp alla boende för att kunna göra det när de har flyttat.

Men miljönämnden anser att många av problemen hade gått att åtgärda medan hyresgästerna bott kvar. Nu utgör förhållandena stor risk för olägenheter för människors hälsa.

Förbudet börjar gälla två månader efter delgivning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se