torsjö live vers2

”För många” barn även i Västra Torup

”För många” barn även i Västra Torup

Det är inte bara i Hörja som skola och barnomsorg har fler barn än kommunen planerat för. En utredning föreslår nedläggning av förskolan i Västra Torup på grund av att skolan behöver alla lokaler. Men Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är tveksam.

– Det är inte rimligt att kommunal service blir sämre när invånarna blir fler, säger han och håller därmed med Hörjaföräldrarna som framfört just det argumentet i sitt protestbrev till kommunen.

Fritidshemmet i Hörja hotas av nedläggning eftersom det inte får plats i de nuvarande lokalerna när förskolebarnen blivit fler. Kommunens förstahandsalternativ är att flytta fritids till Röke och låta förskolan fylla hela den före detta skolan i Hörja, något som föräldrarna reagerat starkt på eftersom tidigare politiker när skolan lades ner lovade att Hörja skulle få ha fritids kvar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Situationen i både Hörja-Röke och i Västra Torup behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj. Då beslöts bara att tjänstemännen skulle utreda ärendena ytterligare. Hörja- och Rökeföräldrarna bjöds in till dialogmöte i juni, men i Västra Torup planerades ingenting sådant.

– Vi tyckte inte att det behövdes. I Västra Torup finns inte så många alternativ att välja på och dessutom bussas barn från Tyringe dit, säger Joachim Fors.

Två alternativ för Västra Torup presenterades för politikerna i maj. Det ena innebär att förskolans lokaler i skolan tas över av skolan och förskolebarnen placeras på andra förskolor, i första hand i Tyringe. Tjänstemännen ansåg att detta var den bästa lösningen för både förskola, fritidshem och grundskola (F-3). Problemet är bara var förskolebarnen ska bli av. I Tyringe får de troligen inte plats.

I det andra alternativet får förskolan nya lokaler på skolområdet i en tillbyggnad eller modul. Utredarna varnar dock för att enheten blir liten och mer känslig för förändringar i barnantal.

Skolbarn bussas sedan många år tillbaka från Tyringe till Västra Torup, men det är inte heller aktuellt att låta en del av dem gå kvar i Tyringe. Det beror på att det är trångt även på Tyringe skola och att barnantalet väntas öka de närmaste åren. En av anledningarna är mottagandet av nyanlända barn till asylsökande som placerats på de två transitboende som finns i samhället sedan slutet av 2013. Under 2014 kom 100 nyanlända elever till skolan i Tyringe. De flesta har sedan lämnat skolan och flyttat vidare, men transitboendena finns kvar och skolan måste vara flexibel och beredd att ta emot fler elever på kort varsel. Skolan i Västra Torup behövs därför som avlastning för Tyringe skola.

Förskolorna i Tyringe ska byggas ut, men räcker ändå inte till. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden beslöt igår om en struktur för framtiden där två förskolor läggs ner och en ny med något fler platser byggs. I denna struktur ingår inte förskolebarn från Västra Torup.

– Min uppfattning är att det blir svårt att få plats med Västra Torupsbarnen, säger Joachim Fors.

Han förklarar att frågan har diskuterats vidare sedan utredningen lades fram i maj. Men det har inte varit något sammanträde med barn- och utbildningsnämnden sedan dess.

– Det har varit en diskussion mellan mig och förvaltningschefen, säger Fors.

Han vill inte säga att han har svängt.

– Nej, det finns två alternativ och tjänstemännen tittar vidare på dem.

Den nya förskolan i Tyringe, Stallbackens förskola,  öppnar nästa sommar. Då ska de två äldre och, enligt utredningen, mindre funktionella förskolorna Blåbärsdalen och Vedhygge avvecklas. Solgläntans förskola och Metropol finns kvar. Montessoriförskolan Solens lokaler anses också undermåliga och därför ska dess verksamhet integreras i någon av de nämnda förskolorna.

Den 17 september ska barn- och utbildningsnämnden besluta om förändringarna i Västra Torup, Hörja och Röke.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se