torsjö live

Hässlehem riskerar både vite och åtal

Hässlehem riskerar både vite och åtal

Det kommunala bostadsbolaget Hässlehem riskerar vite på 300 000 kronor om inte temperaturen på varmvattnet höjs i Hässlehems lägenheter på Stenbocksgatan i Tyringe. Hälsovådliga Legionellabakterier kan växa till vid temperaturer under 50 grader.

Miljökontoret har också åtalsanmält Hässlehem för försvårande av miljökontroll eftersom falska uppgifter om temperaturmätningar lämnats till miljökontoret.

Miljönämnden ser mycket allvarligt på problemet och att det pågått en längre tid utan att bostadsbolaget vidtagit åtgärder.

– Därför måste vi säga ifrån på skarpen. Det här kan innebära fara för människors hälsa, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Skyldighet att åtalsanmäla

Miljöinspektör Daniel Rasmusson förklarar att miljökontoret har skyldighet att åtalsanmäla vid misstanke om brott.

– Så står det i lagen, sedan är det åklagaren som får ta ställning till om det ska bli åtal, säger han.

Åtalsanmälan skedde den 18 augusti.

Enligt Boverket ska varmvattnets temperatur vara lägst 50 grader vid varje tappställe. Daniel Rasmusson har lagt ner mycket tid på att försöka få Hässlehem att undersöka problemets omfattning och vidta åtgärder. Redan i december 2014 fick miljökontoret en anmälan från en hyresgäst som gjort egna mätningar och konstaterat att varmvattentemperaturen varierade mellan 29 och 52 grader. Två vitesförelägganden senare har fortfarande ingen förbättring skett.

Varmvattnet är inte tillräckligt varmt i Hässlehems lägenheter på Stenbocksgatan 24,26 och 28 i Tyringe. Nu kräver miljökontoret åtgärder, annars blir det vite på 300 000 kronor. Åtalsanmälan har redan gjorts. Foto: Berit Önell
Varmvattnet är inte tillräckligt varmt i Hässlehems lägenheter på Stenbocksgatan 24,26 och 28 i Tyringe. Nu kräver miljökontoret åtgärder, annars blir det vite på 300 000 kronor. Åtalsanmälan har redan gjorts. Foto: Berit Önell

Hässlehem har flera gånger gjort mätningar i den klagandes lägenhet och konstaterat att temperaturerna var för låga, dock bara något under 50 grader. Bolaget har lovat att inställningen i varmvattencirkulationen skulle höjas.

Efter vitesföreläggande från miljökontoret skickade Hässlehem den 10 juni ett protokoll som redovisade mätningar från 63 av de 66 aktuella lägenheterna på Stenbocksgatan 24, 26 och 28. I vissa lägenheter hade temperaturer lite under 50 grader uppmätts. En höjning utlovades igen.

Inga mätningar gjorda

Men hyresgästen som klagat begärde ut mätresultaten och gick sedan runt och frågade 22 grannar om Hässlehem hade varit hos dem och mätt vattentemperaturerna. Ingen hade haft något sådant besök .

Daniel Rasmusson kontaktade därefter tio slumpmässigt utvalda hyresgäster i de berörda husen och frågade om deras vattentemperatur hade mätts eller om de hade mottagit information om att mätning skulle göras. Alla svarade nej.

– Sanningen är väl att det inte gjorts några mätningar, säger Sven-Inge Svensson.

Den 13 juli besökte Rasmusson Hässlehem och träffade vd Stephan Persson som informerades om läget. Persson uppgav att han inte hade någon som helst kännedom om ärendet. Han bekräftade att enda sättet att mäta vid varje tappställe är att göra det på plats i varje lägenhet. Mätningar kan inte heller göras utan hyresgästernas medgivande.

Dagen därpå meddelade Stephan Persson att bolaget skulle anlita en extern konsult för att utreda saken. Den 21 augusti meddelade han att ett konsultföretag fått uppdraget, men ingen tid är fastställd för när det ska vara klart.

När Frilagt når Stephan Persson vill han inte kommentera de falska mätningarna.

– Jag har inte sett miljönämndens beslut, så jag kan inte kommentera det, säger han.

Men du fick information från miljökontoret om det här för två månader sedan, har du inte undersökt hur det kan komma sig att någon av dina medarbetare redovisat att temperaturen mätts, trots att det inte stämmer?

– Jag vet inte för jag har inte läst några handlingar, säger han.

Men du är vd, är det inte viktigt att utröna vad som hänt, för människors hälsas skull och även för ert anseende?

– Anläggningens säkerhet är första prioritet och det ska vi utreda, därför har vi nu tagit in en konsult, säger Persson.

Men om du får indikationer på att något blivit alldeles fel internt måste du väl kolla upp vad som hänt så det inte händer igen?

– Absolut, vi måste se över våra interna rutiner, det tar vi till oss och det håller vi på med. Men när det gäller åtalsanmälan får vi avvakta den utredningen, säger han.

Miljönämnden förelägger nu Hässlehem att inom sex månader se till att varmvattnets temperatur håller minst 50 grader på varje tappställe i fastigheten. Annars blir det vite på 250 000 kronor.

Därefter ska mätningar av varmvattnet genomföras och resultatet redovisas skriftligen till miljökontoret inom sju månader. Detta krav förenas med vite på 50 000 kronor.

Så vitt känt har ingen i bostadsområdet blivit sjuk av misstänkta Legionellabakterier.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se