Gruppen-3a-328x120

Fritidsverksamheten får vara kvar i Hörja

Fritidsverksamheten får vara kvar i Hörja

Fritids i Hörja räddas. Hörja får också behålla förskolan, Röke får ha kvar fritids och skola och även Västra Torups förskola blir kvar. Det beslöt barn- och utbildningsnämnden på torsdagen. Exakt hur lokalfrågorna ska lösas får tekniska avdelningen fortsätta att utreda. Men klart är att det behövs nya eller utbyggda lokaler på samtliga orter på grund av ökat barnantal. Dessutom behövs akut nya lokaler till förskola i Sösdala.

Tidigare fanns förslag på att flytta Hörjas fritidsverksamhet till Röke på grund av att det blivit för trångt att ha både fritids och förskola i Hörjas tidigare skollokaler.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Peter Johansson och andra föräldrar i Hörja protesterade mot förslaget att flytta fritids från Hörja till Röke. Foto: Berit Önell
Peter Johansson och andra föräldrar i Hörja fick gehör för sina protester mot förslaget att flytta fritids från Hörja till Röke. Foto: Berit Önell

Föräldrar i Hörja protesterade i en skrivelse till kommunen och påminde om att de när Hörja skola lades ner för åtta år sedan lovades att få ha kvar fritidsverksamheten. Då motiverades nedläggningen med för få barn. Att för många barn nu skulle leda till nedläggning hade de svårt att smälta.

Politiker och tjänstemän har lyssnat på synpunkterna i skrivelsen och vid ett dialogmöte som hölls i Hörja den 10 juni.

– Det är ju ett glädjeämne att vi har ett ökande antal barn, förklarar Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Någon datum för när tekniska avdelningens utredning ska vara klar är inte satt.

– Det måste bli snarast, behovet har varit akut ända sedan förra mandatperioden, säger Fors.

Det innebär att förskolebarn från Hörja, och även något barn från Västra Torup, idag måste placeras på förskolor på andra orter.

Sverigedemokraterna ansåg att barnantalet ökat så mycket att det skulle finnas underlag för en förskola även i Röke. Votering begärdes, men ingen av de andra ledamöterna röstade för förslaget. Röstsiffrorna blev 8-3 till förmån för en gemensam förskola i Hörja.

En utredning om möjliga lokalförändringar har gjorts med fem olika alternativ.  Bara ett av dessa gäller lokaler i Hörja och då en så kallad uteförskola i en enklare modul. Alternativ i Röke är ny- eller tillbyggnad vid skolan, tillfälliga moduler eller köp eller hyra av andra fastigheter, förslagsvis tidigare förskolan Sörgården eller den tidigare lanthandeln och trumbutiken.

Nu får tekniska avdelningen utreda lokalbehovet vidare och kan då titta på fler förslag till lösningar. Även i Hörja kan finnas möjlighet att köpa in någon annan fastighet. Före detta Hörja Livs är ett förslag som har erbjudits kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen får nu också i uppdrag att beskriva kostnaderna för själva verksamheterna och redovisa den på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 8 oktober.

I Västra Torup har antalet skolbarn ökat så mycket att det inte längre fungerar att ha förskola i samma lokaler. Förslaget är därför att bygga en ny förskola, antingen i form av en tillbyggnad eller en modul i anslutning till skolan.

I Sösdala behövs en akutförskola med minst tio platser från och med december. En ny förskola planeras, men hinner inte stå klar så snart utan troligen först 2017.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
11/8 Protest mot flytt av Hörja fritidshem
21/8 För många barn även i Västra Torup

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se