torsjö live vers2

Överförmyndaren hinner inte med

Överförmyndaren i Hässleholm hinner inte med att granska gode mäns och förvaltares årsredovisningar. Arvodena för 2014 har därför inte kunnat betalas ut ännu. Per-Åke Purk (V), som är ny på tjänsten som överförmyndare sedan årsskiftet, förklarar att problemen beror på personalbrist samtidigt som arbetsbelastningen ökat, främst för att antalet ensamkommande flyktingbarn mångdubblats. Nu ska bemanningen […]

Byalag vill inte prata mer om torgtrafik

Tyringe byalag vill inte vara med i de fortsatta diskussionerna om hur trafiken kring torget i Tyringe ska utformas. Det bekräftar nu kommunens trafikingenjör Stina Janzon. – Byalaget vill inte vara delaktiga, säger hon. Den nya trafikriktningen kring torget har upprört många Tyringebor. 829 personer skrev på protestlistor som överlämnades till kommunen strax före mötet i […]

Omsorgen föreslår en kriskommission

Omsorgen i Hässleholms kommun går mot ett underskott på 33,4 miljoner kronor i år. Allt som går att spara är redan sparat och nästa år ökar behoven ytterligare. Ungefär så illa ser omsorgsnämndens besked till kommunstyrelsen ut. En enig nämnd föreslår att en kriskommission tillsätts snarast, det vill säga en arbetsgrupp med bred politisk förankring […]