Gruppen-3a-328x120

Omsorgen föreslår en kriskommission

Omsorgen föreslår en kriskommission

Omsorgen i Hässleholms kommun går mot ett underskott på 33,4 miljoner kronor i år. Allt som går att spara är redan sparat och nästa år ökar behoven ytterligare. Ungefär så illa ser omsorgsnämndens besked till kommunstyrelsen ut. En enig nämnd föreslår att en kriskommission tillsätts snarast, det vill säga en arbetsgrupp med bred politisk förankring som diskuterar omstruktureringar inom kommunen för att bibehålla eller öka kvaliteten för medborgarna till lägre kostnader.

Thomas Rasmusson (S). ordförande i omsorgsnämnden, vill ha en kriskommission eftersom han inte ser någon möjlighet att hålla budgeten. Foto: Urban önell
Thomas Rasmusson (S). ordförande i omsorgsnämnden, vill ha en kriskommission eftersom han inte ser någon möjlighet att hålla budgeten. Foto: Urban Önell

Kommunstyrelsen beslöt i början på september att de nämnder som befarar ett underskott ska redovisa vilka åtgärder som kan genomföras i år. Redovisningen ska vara inne redan den 30 september, vilket omsorgsnämnden anser är väldigt kort tid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter beskedet från kommunstyrelsen har omsorgsnämndens prognos försämrats med en miljon kronor och ingenting talar för att problemet går att lösa.

– Det är omöjligt att vidta åtgärder som gör att vi kan hålla budgeten, säger omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson (S).

Orsaken är främst att det mesta av verksamheten är lagstadgad. Dessutom har Hässleholm en av Sveriges billigaste omsorgsverksamheter, långt under snittkostnaden. 2016 beräknas ökade, lagstadgade, behov till en kostnad av 65 miljoner kronor. Nämnden har tidigare redovisat att inom 15 år behövs 182 nya äldreomsorgsplatser.

I budgetarbetet inför 2015 tvingades omsorgsnämnden underbudgetera rejält. Det aviserade behovet var 40,3 miljoner kronor extra, men nämnden fick bara 12 miljoner.

– Nu måste vi få en större tilldelning i budgeten, säger Rasmusson.

Nämnden anser att omsorgschef Annika Anderssons förslag om att sänka ambitionsnivån, exempelvis genom att hemtjänsten städar var tredje istället för varannan vecka, bara skulle hjälpa marginellt. En åtgärd som gett viss effekt är dock att träffpunkten på Ehrenborg avvecklades den 1 juli.

– Vi jobbar stenhårt med effektiviseringar också, men det räcker inte, säger Rasmusson.

Försökte två gånger gå till fullmäktige

Han förklarar att nämnden sedan han blev ordförande redan två gånger meddelat kommunfullmäktige att budgeten inte kan hållas. Men frågan har inte behandlats i fullmäktige.

– Jag har tagit det för självklart och har tydligen gjort ett misstag, men jag förväntade mig att frågan skulle komma upp, säger Rasmusson.

Kommunledningen vill istället ha dialogträffar en gång per månad med omsorgsnämnden.

Nu har nämnden också beslutat att uttryckligen begära tilläggsanslag med de 33,4 miljoner kronor som saknas.

Skattehöjning

Rasmusson anser att lösningen måste vara en skattehöjning plus omfördelning inom kommunen. Det är ingenting som omsorgsnämnden kan hantera internt. En bredare kriskommission behövs.

– Kommissionen är en gammal idé. Den behövs eftersom de signaler vi sänder till kommunledningen inte verkar gå fram, säger Thomas Rasmusson.

Han ser det inte som sin primära uppgift att hålla budgeten.

– Mitt ansvar är att tillförsäkra en god omvårdnad enligt lagens krav, säger han. Vi kan ju inte säga att barnen får ta hand om de äldre för att våra pengar är slut, det förstås nog alla.

Han vill inte dra ner på bemanningen.

– Det har redan gjorts. Effekten blev en kortsiktig besparing, sedan hann verkligheten i fatt med ökad övertid och sjukskrivningar för personalen, konstaterar han.

Att dra ner på platser i omsorgen är inte heller aktuellt eftersom det råder brist på platser.

Förebyggande arbete spar pengar

Det förebyggande arbetet, som inte är lagstadgat, skulle kunna begränsas.

– Men det är idiotiskt att ta bort förebyggande arbete som sparar mycket pengar, säger han och ger ett par exempel på hur sjuksköterskan som gör hembesök hos alla invånare över 80 år har lyckats förebygga skador och sjukdomar.

Det förebyggande arbetet ska istället förstärkas. Fixartjänsten är på väg tillbaka så att äldre kan få hjälp att byta glödlampor, gardiner med mera och slipper falla och skada sig i onödan.

Omsorgsnämnden beslöt att mildra formuleringarna i skrivelsen till kommunstyrelsen något, jämfört med arbetsutskottets förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta och begärde att den ursprungliga texten skulle biläggas protokollet. Ändringarna innehöll viss kritik om den korta tiden för redovisningen och att dubbla redovisningar krävs. Den föreslagna arbetsgruppen beskrevs som långt viktigare att tillsätta än att begära utförliga redovisningar av åtgärder från nämnder som uppvisar underskott.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se