torsjö live vers2

Paviljongen kvar när byggnadsminne utreds

Musikpaviljongen i Officersparken är skyddad från ingrepp, åtminstone tillfälligt. Länsstyrelsen har skrivit in i fastighetsregistret att utredning om byggnadsminnesförklaring pågår. Under tiden får inga åtgärder vidtas. – Vi förväntar oss en god dialog med kommunen och förutsätter att man inte gör något innan utredningen är klar, säger Julia Cronqvist på länsstyrelsen. Över 3 000 hässleholmare har […]

Nättjänst kan inte stänga av hotfull

Den person som skickar hotfulla, och anonyma, sms till Berit Önell har använt sig av en nättjänst som heter infart.se. Där uppger man för Frilagt att den typen av sms är ett klart brott mot de regler som finns. Däremot finns det ingen möjlighet att stänga av användare som bryter mot reglerna eftersom det inte är […]

Kommunens ekonomi oroar revisorerna

Kommunens revisorer är oroade över det ekonomiska läge som redovisas i delårsrapporten för tiden fram till den 31 augusti. – Utvecklingen är i ett långsiktigt perspektiv ohållbar. Kraftfulla åtgärder behöver vidtas, skriver revisorerna nu efter en översiktlig granskning av delårsrapporten. Årets resultat beräknas till minus 15 miljoner kronor, vilket ät 27 miljoner sämre än 2014. […]