torsjö live vers2

Larm om arbetsmiljö glömdes i två veckor

Larm om arbetsmiljö glömdes i två veckor

Facket slog larm om dålig arbetsmiljö på kommunens tekniska förvaltning och Hässleholm Teknik AB. Men mejlet från fackförbundet Vision till kommunledningen den 20 oktober blev liggande i drygt två veckor, utan svar och utan att diarieföras.

– Det var inte bra, vi måste upparbeta bättre rutiner för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallenthem (S).

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) beklagar att larmet om arbetsmiljön på tekniska avdelningen och HTAB blev liggande i två veckor utan att få svar och utan att diarieföras. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) beklagar att larmet om arbetsmiljön på tekniska avdelningen och HTAB blev liggande i två veckor utan att få svar och utan att diarieföras. Foto: Berit Önell

Enligt de fackliga företrädarna känner personalen stor oro för framtiden på grund av att det ännu inte tillsatts en chef för den nya gemensamma organisationen som träder i kraft den 1 januari.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mejlet från Tina Jörheim och Camilla Johnsson i Vision skickades till kommunalråden Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson(C ) och Pär Palmgren(M) samt kommunchefen Bengt-Arne Persson med kopia till tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) och personalchefen Marie Söderqvist.

Facket påminner där om vad som sades i samband med beslutet i maj månad att lägga ner HTAB och föra tillbaka verksamheten till kommunens tekniska förvaltning.

–  Vid det tillfället lovades det att en chef skulle vara på plats i god tid inför årsskiftet för att styra upp i processen, skriver Jörheim och Johnsson.

De berättar om en försämrad arbetsmiljö där diskussioner om framtiden alltmer börjar ta över i vardagen, där arbetsprestationerna påverkas negativt och motivationen brister på många håll i båda organisationerna.

– Det är ett viktigt beslut för all berörd personal och för att bibehålla en positiv anda i den stora förändringen är det viktigt att rekryteringen av teknisk chef slutförs snarast. Det behövs åtminstone ett besked om hur tidsplanen ser ut, menar de.

Anställd slog också larm

De avslutar med att de förutsätter att de ansvariga återkommer med svar snarast.

Det var den 20 oktober.

På förmiddagen den 3 november kommer ett nytt mejl till kommunledningen, denna gång från en anställd i den berörda verksamheten som skickar med en länk till Arbetsmiljöverket angående arbetsgivares och politikers ansvar för arbetsmiljön och skriver: ” Vad anser ni att ni uppfyller i ovanstående mot oss personal på HTAB och Tekniska förvaltningen när det gäller vilken trygghet vi skall ha från årsskiftet? Vi mår mycket dåligt och ni skiter i oss när det gäller tillsättning av chef!!!!”

På eftermiddagen skriver samma person, då med kopia till lokala medier: ” Redan den 20/10 mailade våra fack er kring chefskapet utan att de fick något svar från er är det er praxis och är det diariefört????”

En stund senare får han svar från Marie Söderqvist och hans mejl diarieförs. Söderqvist beklagar att beslutet dragit ut på tiden och försäkrar att kommunledningen är fullt medveten om arbetsgivaransvaret och har kontinuerliga avstämningsmöten med de fackliga organisationerna. Visions mejl ”hittas” dock inte förrän dagen därpå, alltså igår, den 4 november, och diarieförs då.

Beslut den 18 november

Igår fick Vision också svar på sitt mejl och besked om att beslut om ny teknisk chef ska fattas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november. Innan dess ska facken kallas till MBL-förhandlingar.

De första intervjuerna i anställningsprocessen hölls redan den 3 september.

– Det har tagit fruktansvärt lång tid utan att vi fått veta någonting, drygt två månader, trots att de lovade att tillsättningen skulle ske i god tid, säger Monica Augustsson, ordförande i Visions Hässleholmsavdelning.

Hon har också reagerat på att mejlet från Vision till kommunledningen inte diariefördes förrän efter två veckor.

Monica Augustsson ser det som ett allvarligt arbetsmiljöproblem att personalen inte vet vem som ska bli chef efter nyår.

– Det handlar om en stor omorganisation och det går inte att planera framåt när inte chefen är tillsatt, säger hon.

Wallentheim vill ha nya rutiner

Lena Wallentheim håller med om att det tog alldeles för lång tid innan mejlet från Vision diariefördes och fick svar.

– Det var dåligt. Det är bara att beklaga, säger hon.

Hon förklarar att missen kan bero på att det var flera personer som fick samma mejl. Samma förklaring gav hon för en tid sedan då ett mejl till kommunledningen från byggföretagaren Jacob Karlsson, som angrep Douglas Roth (M), inte diarieförts på mer än en vecka.

– Frågan är då vem som ska diarieföra. Det måste vi hitta rutiner för, säger Lena Wallentheim.

Däremot försäkrar hon att mejlet inte försvann.

– Vi drog ut det i skrivaren och lade det i akten, säger hon.

Svaret borde inte ha dröjt så länge i en fråga av det här slaget.

– Återkoppling måste ske snarast. Vi skulle åtminstone ha svarat att vi hade tagit emot mejlet och skulle återkomma, säger Lena Wallentheim.

Hon lovar att ta upp frågan vid ett möte på måndag.

Hon anser också att den tekniske chefen hade behövt komma på plats i god tid.

– Det är klart att det är viktigt att få en chef som är med och bygger upp den nya organisationen.

Facket fick dock snabbt viss respons från kommunalrådet Pär Palmgren som meddelade att han visste vem han ville ha som ny teknisk chef och hade framfört det till övriga kommunledningen. Hans svar är dock fortfarande inte diariefört.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se