torsjö live

Statlig ungdomsvård utökar i Hässleholm

Statlig ungdomsvård utökar i Hässleholm

Statens institutionsstyrelse planerar att bygga ut sin verksamhet i Hässleholm, vilket kan ge upp till 80 nyanställningar. Det handlar om utredning och behandling för ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Tekniska nämndens arbetsutskott tar imorgon ställning till ett markavtal om nära 9 000 kvadratmeter intill de befintliga lokalerna vid Norrängsskolan för ändamålet. De planerade byggnaderna omfattar över 4 000 kvadratmeter.

Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem i Hässleholm har idag 40 anställda och 18 platser, fördelade på tre avdelningar, två i Hässleholm och en i Perstorp. Utredningsavdelningen i Hässleholm tar emot både pojkar och flickor på låsta och öppna platser. Här erbjuds också skolgång.

Utökningen innebär att lokalytan mer än tredubblas. Befintliga utemiljöanläggningar, det vill säga, basketplan, fotbollsplan, lekyta, löparbanor, gång- och cykelstigar med mera samt parkeringsplatser måste flyttas för att ge plats åt byggnationerna.

Det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter AB ska med två miljoner kronor bekosta att kommunen bygger nya utemiljöanläggningar. Köpeskillingen är satt till 4,3 miljoner kronor. Men först tecknas ett markanvisningsavtal som innebär att bygglov kan sökas.

Ungdomshemmet kommer att uppta mer än tre gånger så stor lokalyta efter ombyggnaden.
Ungdomshemmet kommer att uppta mer än tre gånger så stor lokalyta efter ombyggnaden.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet, säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör vid Statens institutionsstyrelse, i ett pressmeddelande som skickats från kommunen.

Han förklarar att det finns flera skäl till att det är särskilt lämpligt att bygga ut just i Hässleholm. Läget med den goda infrastrukturen är ett.

– Verksamheten är redan etablerad i samhället och väl fungerande. I Hässleholm med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) instämmer.

– Hässleholm är en viktig knutpunkt och det kan vara en avgörande faktor när en verksamhet vill etablera sig här. För Hässleholm är 80 nya arbetstillfällen av stor betydelse och något vi gläds oerhört över, kommenterar hon i pressmeddelandet.

Till Frilagt säger hon också att hon aldrig hört att det varit några klagomål på ungdomshemmets verksamhet i Hässleholm.

– Jag har förstått att det fungerat väldigt bra, säger hon.

Utbyggnaden ska ske i det blå området, intill det befintliga ungdomshemmets lokaler.
Utbyggnaden ska ske i det blå området, intill det befintliga ungdomshemmets lokaler.

Hon förklarar att flera kommunala förvaltningar varit med i diskussionerna och att skolansvariga lyft fram kvalitetskrav på skolgården.

– Det måste finnas viss plats för utemiljön, så att allt kan placeras på bästa möjliga sätt, säger hon och försäkrar att utemiljöanläggningarna ska få plats inom det befintliga skolområdet.

Lena Wallentheim är medveten om det långvariga problemet med bland annat buller från multiarenan på Norrängsskolans skolgård som stör den närmaste grannen.

– De andra anläggningarna ska inte placeras i den delen av skolgården. Men det är viktigt att titta på lösningar så att inte buller eller annat stör. Det måste gå att lösa så att det blir bra för alla parter, säger hon.

SiS och Specialfastigheter har under en längre tid haft en dialog med Hässleholms kommun om olika alternativ för en expansion.

Roger Höjendal, kommunens näringslivssamordnare, har hållit i kontakterna från kommunens sida, bland annat genom Företagslotsen, dit företag kan vända sig vid kommunalt knutna företagsfrågor.

– Det här har egentligen varit aktuellt i flera år, men i våras kom det första förslaget från Specialfastigheter, berättar Höjendal.

Förhoppningen är nu att bygget ska komma igång snabbt.

– Men det är lika viktigt för Specialfastigheter att få en hållbar lösning som att de vill börja bygga snart, säger Roger Höjendal.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se