torsjö live vers2

Förbud mot eluttag på nya lyktstolpar

Trafikverkets lyktstolpar vid Järnvägsgatan i Tyringe har inte längre eluttag och det är förbjudet att sätta dit sådana. Om julbelysning ska sättas upp måste kommunen ordna el på annat sätt. Därför blev det ingen julbelysning längs Järnvägsgatan i Tyringe i år. Kommunen fick dispens för julbelysning på gator i Hästveda, Sösdala, Vinslöv, Vittsjö och även […]

Två präster på nya poster

Kyrkoherden i Tyringe, Sara Ericsson har utsetts till ny prost i Västra Göinge kontrakt. – Det känns både spännande och roligt, säger hon till Frilagt efter utnämningen. Att vara prost innebär att bistå biskopen i Lund med ledning, samordning och tillsyn i kontraktet. Västra Göinge kontrakt omfattar Svenska kyrkans församlingar i Hässleholms kommun. Sara Ericson tillträder posten den 1 januari […]

Tungmetaller i jord vid slamtorkbäddar

Marken bakom de läckande slamtorkbäddarna vid reningsverket i Hässleholm innehåller höga halter av tungmetaller. Det visar Frilagts markprover. Miljökontoret har ännu inte beslutat om någon provtagning. Miljöinspektör Per Fribing, som under lång tid ansvarat för tillsynen av reningsverket, medger nu att han inte ifrågasatt hanteringen, trots att han varit medveten om att bara en låg […]