torsjö live

Hässleholms stad 2030 vilande tills vidare

Hässleholms stad 2030 vilande tills vidare

Förslaget till fördjupad översiktsplan över Hässleholms stad har lagts vilande tills vidare. Arbetet stannade av efter länsstyrelsens krav på kommunen att antingen återgå till ett yttre skyddsavstånd kring reningsverket på 1 000 meter eller skaffa bevis för att det räcker med de 300 meter, från oklar utgångspunkt, som kommunen förespråkar. Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) förklarar dock att huvudproblemen är att trafikplanen och bostadsförsörjningsplanen dröjt.

De flesta av byggnadsnämndens ledamöter har inte fått information om att planen är vilande.

Den fördjupade översiktsplanen dröjer och skyddsavstånden kring reningsverket med den. Foto: Berit Önell
Den fördjupade översiktsplanen dröjer och skyddsavstånden kring reningsverket med den. Foto: Berit Önell

Inget formellt beslut har fattats om att lägga planen Hässleholms stad 2030 vilande.

– Det har bestämts i diskussion mellan tjänstemännen på stadsbyggnadskontorets planavdelning och politikerna i byggnadsnämndens presidium. Det är ju meningslöst att jobba vidare med planen när vi inte har allt underlag, säger Leif Nilsson.

I presidiet ingår också förste vice ordförande Hans-Göran Hansson (MP) och andre vice ordförande Richard Bernsheim (M). Sverigedemokraterna har en ”insynsplats” i presidiet genom Johan Kronquist, men han har inte varit med i diskussionerna. Nilsson, Hansson och Bernsheim utgör tillsammans med kommunalråden Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C ) och Pär Palmgren (M) också politisk styrgrupp för arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Beslutet om att lägga planen vilande togs i november. I samband med byggnadsnämndens senaste sammanträde den 8 december fick ledamöterna information om de olika samrådsyttranden som kommit in angående planen. Men det nämndes inte att den lagts vilande.

– Nej, det informerades nog inte om det där, säger Leif Nilsson.

Är det inte viktigt att ledamöterna i byggnadsnämnden vet det?

– Jo, givetvis. Jag kan inte svara på varför det blev så, säger Nilsson.

Bör antas så snart som möjligt

Johan Kronquist berättar att han blev förvånad när han av en händelse fick veta att den fördjupade översiktsplanen lagts vilande.

– Jag tycker att det är märkligt. Det här är ett dokument i tiden som bör antas så snart som möjligt. Alla partier har också arbetat aktivt med planen och vi har lagt ner mycket jobb, säger han.

Han ser faror med fördröjningen.

– Det kan finnas risk att det blir godtyckligt om den gamla planen används ibland och den nya ibland. Planen är ett strategiskt arbete som är viktigt för Hässleholm, det är inte bra om den inte blir gällande. Det planeras för flera tusen bostäder och det värsta som kan hända är om FÖP-en blir vilande i flera år, säger han.

SD och FV anser, liksom länsstyrelsen, att det ska vara ett skyddsavstånd kring reningsverket på 1 000 meter.

– Det är mycket viktigt att vi så snart som möjligt får ett beslut om skyddsavstånden, säger Johan Kronquist.

Enligt Leif Nilsson har trafikplanen blivit försenad på grund av underbemanning på tekniska förvaltningen och framför allt att tjänsten som trafikingenjör varit vakant en tid. Bostadsförsörjningsplanen, som handläggs av Ritva Nilsson på kommunledningskontoret, ska också ha blivit fördröjd på grund av hög arbetsbelastning.

– Dessutom ligger vi långt efter med många detaljplaner och måste ägna kraften åt dem, säger Leif Nilsson.

Ingen ny utredning om skyddsavstånd

Ingen ny utredning är beställd för att bevisa att det räcker med ett skyddsavstånd på 300 meter kring reningsverket.

– Det får bli en ny diskussion om hur vi ska göra i den biten. Det är inte något bestämt än, säger Leif Nilsson.

Han medger att det finns risk att en sådan utredning också tar tid, om den ska göras.

– Det tar tid och kostar pengar. Jag förmodar att det inte blir något, säger han.

Betyder det att ni accepterar länsstyrelsens krav på 1 000 meter?

– Jag kan inte svara på det, säger Leif Nilsson.

Kontroversiell fråga

Frågan är dock mycket kontroversiell. Hässleholms vattens policy, som inte är upphävd men inte heller beslutad mer än i det kommunala va-bolagets styrelse, innebär ett inre skyddsavstånd på 300 meter från reningsverkets yttre gräns. Inom det ska alla fastigheter på sikt lösas in. Inom 1 000 meter ska inga nya bygglov för bostäder beviljas. Hittills har policyn bara tillämpats en gång – när Linus Jepsson nekades kommunalt vatten och tvingades riva sitt hus och sälja marken till kommunen eftersom det låg inom 300 meter från reningsverket. Efter avtalet med honom har minst en detaljplan beviljats inom 1 000 meter och ett bygglov inom 300 meter.

Ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter anses dessutom lägga ”en död hand” över flera områden som är attraktiva för bostadsbyggande.

Styrgruppen har inte haft något möte sedan i oktober då länsstyrelsens krav diskuterades.

– Länsstyrelsens krav har inte haft direkt inverkan på vårt beslut, säger Leif Nilsson.

Kartan visar ett föreslag till skyddsavstånd i den fördjupade översiktsplanen, dock ser det inte ut att handla om 300 meter från en och samma punkt.
Kartan visar ett förslag till skyddsavstånd i den fördjupade översiktsplanen, dock ser det inte ut att handla om 300 meter från en och samma punkt.

Vissa pågående detaljplaner har en direkt koppling till diskussionen om skyddsavstånd kring reningsverket. Det gäller detaljplanen för själva reningsverket där skyddsavstånden ingår, liksom en invallning till skydd mot Finjasjöns översvämningar.  Johan Barnekows förslag på höghus vid Sjörröds gård hamnar inom 1 000 meter från reningsverket. Även en del av utbyggnaden av Björklundaområdet kan påverkas.

– Sannolikt får dessa detaljplaner vänta. Men det är inget vi har diskuterat, säger Leif Nilsson.

Frågan är vad konsekvenserna blir av att den fördjupade översiktsplanen lagts på is. Ska hänsyn ändå tas till intentionerna i den? Eller ska den gamla, till stor del inaktuella planen gälla?

– Det är svårt att svara på vilka konsekvenserna blir. Vi får se när olika frågor dyker upp och titta på varje plan för sig, om det har någon påverkan. Om det behövs får vi ta upp en diskussion i presidiet, säger Leif Nilsson.

Han tror inte att sådana ärenden behöver tas i byggnadsnämnden.

– Nej, det kan nog tas informellt, säger han.

Han konstaterar samtidigt att den gamla planen gäller tills en ny är beslutad. En fördjupad översiktsplan är dock inte juridiskt bindande.

– Men den ska visa intentionerna för hur det ska byggas och vi försöker följa den, säger han.

Han förutsätter att den fördjupade översiktsplanen inte ska bli vilande i åratal.

– Det handlar om månader, säger han

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se