Gruppen-3a-328x120

Dags att förbereda för översvämning vid sjön

Dags att förbereda för översvämning vid sjön

Vägen till Tormestorps båthamn är avspärrad på grund av översvämningsrisken. Foto: Berit Önell
Vägen till Tormestorps båthamn är avspärrad på grund av översvämningsrisken. Foto: Berit Önell

Finjasjöns vattennivå har stigit oroväckande de senaste dagarna. På grund av översvämningsrisken har vägen till Tormestorps båthamn stängts av med en tillfällig grusvall och Hässleholms vatten har vidtagit åtgärder för att sjövatten inte ska kunna rinna in i reningsverket. Besluten togs vid ett möte på tisdagen mellan Hässleholms vatten, kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt, tekniska förvaltningen och räddningstjänsten.

Hässleholms vattens vd Henrik Brink berättar att en lucka nu stängts till den bräddledning som ska leda orenat avloppsvatten direkt ut i Finjasjön om reningsverket havererar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Sjövattnet skulle i värsta fall kunna rinna baklänges genom luckan vid högt vattenstånd, förklarar Brink.

Han är dock inte särskilt bekymrad.

– Vi har tittat på väderprognosen för helgen och ser ingen anledning att göra mer i nuläget. Om stora mängder regn hade väntats hade vi fått göra mer, men det gäller att ha ögonen på situationen, säger han.

Finjasjöns vattennivå var på onsdagen 44,20 meter över havet, en dryg meter över det normala för årstiden och nära nivåerna för cirka ett år sedan.

– Vattnet steg ganska brant under några dagar, men i dag på morgonen hade det stabiliserats, säger Henrik Brink.

I helgen finns, enligt SMHI, risk för mindre mängder regn eller snö, beroende på temperatur. I slutet på nästa vecka kan det bli större mängder.

Både kommunen och Hässleholms vatten har under långhelgen beredskap med personal i jourtjänst, liksom under andra helger.

Efter översvämningen 2002 har Hässleholms vatten vidtagit flera åtgärder. Bland annat har en permanent vall byggts längs Brovägen, ner till Tormestorps båthamn, och brunnslock har höjts upp.

Sjörröds pumpstation ligger farligt nära sjön och vallades in förra vintern. Dörren har en lucka så att anläggningen kan inspekteras även om vattnet stiger så att dörren inte går att öppna.
Sjörröds pumpstation ligger farligt nära sjön. Dörren har en lucka så att anläggningen kan inspekteras även om vattnet stiger så att dörren inte går att öppna.

För ett år sedan vallades även Sjörröds pumpstation nära sjön tillfälligt in för att skyddas mot översvämningen. Vattnet steg upp till vallen och mindre mängder trängde även igenom den, men pumpstationen klarade sig. Henrik Brink berättar att den fungerade även vid den stora översvämningen 2002, trots att vattnet då stod en meter upp på väggen och man fick borra hål i dörren eftersom det inte gick att öppna den. Nu har övre delen av dörren försetts med en lucka.

– Den långsiktiga planen planen är att lyfta upp pumpstationen på högre nivå och också att leda bort det mesta av avloppsvattnet från Sjörröd på annat sätt för att så lite som möjligt ska gå via en pumpstation så nära sjön. Men vi prioriterar att säkra reningsverket. Om vi får tillstånd att valla in det snart gör vi det först, annars kan vi ta annat så länge, säger Brink.

Massorna från förra vinterns vall har spritts ut som förstärkning av marken vid pumpstationen. Massorna innehåller asfalt och annat avfall som fortfarande sticker upp här och där. På onsdagseftermiddagen håller sig vattnet dock en bit därifrån.

Flera nyare villor ligger illa till när Finjasjön stiger.
Flera nyare villor vid Ormanäsvägen ligger illa till när Finjasjön stiger.

Vid Ormanäsvägen ligger däremot flera nyare villor redan i farozonen med vattnet mycket nära husknutarna.

Flera personer är ute och tittar på vattenmassorna vid Tormestorps båthamn. Lars Håkansson, som bor vid Hovdalavägen, nära Björkviken, berättar att han förberett sig väl.

– Jag är inte så orolig, jag har ju varit med en gång (2002), så jag tar det med ro. Jag har pumpar, lite vallar med mera där hemma, säger han.

Men han befarar att översvämningsrisken ökat med dämmet i Almaån, vars främsta syfte är att hålla vattenståndet uppe på sommaren för att underlätta båtlivet.

Per Friis på räddningstjänsten betonar den enskilde fastighetsägarens ansvar vid översvämningar.

– Det är hjälp till självhjälp som gäller. Det krävs väldigt mycket för att räddningstjänsten ska gå in och ta över. Men vi har möjlighet att låna ut en del grejer vid behov, pumpar med mera, men inte till alla, förklarar han.

Han uppmanar alla som bor nära vattnet att förbereda sig och öka sitt säkerhetsmedvetande.

– Jag tror inte att det är akut just nu. Men om en fastighetsägare är bekymrad för sin fastighet är det högst lämpligt att förse sig med en pump och kanske bygga en vall. Det hade jag gjort om jag hade bott så, säger han.

Han påpekar också att försäkringsbolagen ofta har högre självrisker vid skador som uppstår på grund av naturkatastrofer.

Vid översvämningen 2002 blev det så kallat räddningstjänstläge under en tid på grund av de stora värden som då hotades, behovet av en snabb insats med mera. Men det lär inte bli aktuellt igen i första taget.

– Nu är en översvämning här ingen plötslig händelse, alla vet om att det kan hända och har ansvar för att vidta åtgärder, säger Per Friis.

Berit Önell

Parkeringsplats för båtar. Bilar får för närvarande parkeras en bra bit längre upp på land vid Tormestorps båthamn.
Parkeringsplats för båtar? Bilar får för närvarande parkeras en bra bit längre upp på land vid Tormestorps båthamn.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se