Gruppen-3a-328x120

Sade upp Brinova för att sälja till Karlsson

Sade upp Brinova för att sälja till Karlsson

Hässleholms kommun sade upp Brinovas optionsavtal i förtid efter att Jacob Karlsson uttryckt intresse för att få bygga i Officersparken.

– En option är inte bindande, säger mark- och exploateringschef Jakob Ruter.

Kommunen sade upp Brinovas optionsavtal för Officersparken i förtid när Jacob Karlsson uttryckte sitt intresse. Inaktivitet var motiveringen, men några få månader senare ombildades Brinova och förbereder nu byggnationer på stora delar av T4-området, bland annat handelsområdet där Biltema väntas etablera sig. Foto: Berit Önell
Kommunen sade upp Brinovas optionsavtal för Officersparken i förtid när Jacob Karlsson uttryckte sitt intresse. Inaktivitet var motiveringen, men några få månader senare förberedde Brinova andra byggnationer på T4-området, bland annat handelsområdet där Biltema väntas etablera sig. Foto: Berit Önell

Exploateringsavtalet mellan kommunen och Brinova med option på att köpa och bebygga Officersparken är daterat den 19 maj 2009. Optionen skulle gälla i tio år, alltså tills i maj 2019. Det betydde att Brinova måste sätta igång med projektet inom den tiden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men avtalet sades upp av kommunen redan den 17 april 2015, ”på grund av inaktivitet”.  Då hade Jacob Karlsson på K-Fastigheter hört av sig och uttryckt intresse för att bebygga fastigheten. Den 10 juni skrevs köpeavtal med Karlsson Equity Holding AB.

Men Brinova hade väl tio år på sig?

– Ja, men vi tyckte helt enkelt inte att de skulle få fortsätta. De hade haft flera chanser, det kändes onödigt att de skulle ha fastigheten. De verkade inte ha för avsikt att bygga själva utan ville sälja vidare till någon annan, företaget var utvecklare snarare än byggare. Vi tycker inte att man ska spekulera med kommunens mark, förklarar Jakob Ruter.

Vad tyckte Brinova om att ni sade upp avtalet i förtid och sålde till ett annat företag?

– De blev inte glada för det, säger Jakob Ruter.

Han vill dock förtydliga att diskussionen med Brinova om uppsägning av optionen hade pågått i minst ett år innan avtalet sades upp.

– Uppsägning hade alltså skett oavsett K-fastigheters intresse. Men det påskyndade processen, säger han.

Mer alerta nu

Han konstaterar att Brinova nu har omstrukturerat sitt bolag och vill bygga på flera andra fastigheter på T4-området, bland annat handelsområdet där Biltema har planer på att etablera sig.

– Nu är de mer alerta, säger han.

Brinova äger idag nästan all mark på T4, men har option på ytterligare en kommunägd fastighet, på andra sidan kaserngården. Även där planeras bostäder, men en ny gata måste anläggas för att en lämplig avstyckning ska kunna göras. Brinova har därför ansökt om en ändring i detaljplanen.

Alla som var med har slutat

Stina Trimark på Brinova berättar att alla som känner till något om arbetet med Officersparken har slutat på företaget.

– Vi är nya allihop sedan nya Brinova bildades i oktober. Men vi tror alla stenhårt på det här området, säger hon.

Förlusten av Officersparken tror hon inte är någon nackdel för företagets utvecklingsplaner på sikt.

– Nej, det tror jag inte. Jakob Karlsson har köpt en del av vår mark också tidigare. Vi köper och säljer fastigheter. Vissa grejer gör vi i egen regi, annat låter vi andra göra, säger hon.

Inget klart för handelsområdet

Hon betonar att det kommer att hända mycket på T4 framöver.

– Det är ett attraktivt område och vi planerar för 400-500 bostäder plus ett handelsområde på 16 000 kvadratmeter, berättar hon.

Flera stora kedjor är med i diskussionen om handelsområdet, men inget är bestämt ännu.

– Många väntar på att Biltema ska bli klart först, säger Stina Trimark.

Hon ser inget negativt i kontakterna med kommunen idag.

– Nej, tvärtom, det är mycket positivt med det nya, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se