Gruppen-3a-328x120

Miljöchefer ifrågasätter JO:s beslut

Miljöchefer ifrågasätter JO:s beslut

Föreningen kommunala miljöchefer, där Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson är ordförande, ifrågasätter JO:s beslut att inte uttala sig om situationen i Östra Göinge kommun där miljöchefens yttranden ändrades av en överordnad chef som lät hans underskrift stå kvar mot hans uttryckliga vilja. JO överlåter istället åt länsstyrelsen att utreda saken.

– Detta anser JO alltså inte vara något anmärkningsvärt, skriver Sven-Inge Svensson i en kommentar till JO.

Miljöchef Sven-Inge Svensson.
Miljöchef Sven-Inge Svensson.

JO säger: ´´Med hänsyn till den granskning som pågår vid länsstyrelsen ger det som föreningen anfört inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Föreningen gjorde i augusti en JO-anmälan om missförhållanden i Östra Göinge. Enligt föreningen leder den kommunala organisationen där till jäv eftersom samhällsbyggnadschefen är chef över miljöchefen. Den överordnade chefen har verksamhetsutövaransvar för vatten, avlopp, exploatering med mera, verksamheter som miljöchefen ska granska.

– Den överordnade chefen ansvarar alltså för miljöfarlig verksamhet samtidigt som hon går in och ändrar i myndighetschefens tjänsteutlåtande om den egna verksamheten, skriver Sven-Inge Svensson i kommentaren till JO.

Han anser att kombinationen av en organisationsstruktur som inte säkerställer obundenhet för miljöchefen vid myndighetsutövning och en nämnd som inte tar sitt myndighetsansvar utan låter dessa övertramp ske är förödande för förtroendet för kommunal miljötillsyn.

Därför menar han och föreningen att det är märkligt att JO inte uttalar sig.

– Det kan vi bara tolka på så sätt att JO inte anser att det har varit något klandervärt i det sätt miljö- och byggchefen behandlats i Östra Göinge kommun, skriver Svensson.

Det innebär enligt föreningen problem för alla miljöchefer som arbetar i liknande organisationer.

– De kan inte utföra ett myndighetsansvar som är sakligt, professionellt och utan otillbörlig påverkan, skriver Svensson.

Han förklarar att föreningen också ser ärendet som principiellt oerhört viktigt för den svenska modellens legitimitet i ett EU-perspektiv. Den decentraliserade miljö och livsmedelstillsyn som bedrivs i kommunerna kan vara i fara.

– Vi kan inte ha en kommunal myndighetsutövning om vi inte kan garantera en rättsordning med suveräna, överklagningsbara och transparenta myndighetsbeslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se