torsjö live vers2

Fiberprojektet kan bli 180 miljoner dyrare

Fiberprojektet kan bli 180 miljoner dyrare

Hässleholms kommuns fiberprojekt blir 180 miljoner kronor dyrare än väntat och kommer att kosta 520 miljoner kronor. Det visar nya preliminära beräkningar som kommunen mörkar för invånarna.

Uppgiften är maskerad i kommunens svar på Konkurrensverkets frågor i samband med utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen.

Kommunens fibersatsning blir cirka 180 miljoner dyrare än tidigare uppgetts, men den uppgiften har sekretessbelagts. Foto: Berit Önell
Kommunens fibersatsning blir cirka 180 miljoner dyrare än tidigare uppgetts, men uppgiften har sekretessbelagts. Foto: Berit Önell

Enligt kommunens fiberetableringsplan ska satsningen att förse samtliga hushåll med fiber kosta cirka 340 miljoner kronor. Hela summan ska på sikt hämtas hem genom anslutningsavgifter på 19 000 kronor per hushåll samt nätintäkter, men för att få igång projektet avsatte kommunfullmäktige 46 miljoner kronor i rörelsekapital.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Beslutet i fullmäktige togs i maj 2015, men av svaret till Konkurrensverket framgår att en kostnadskalkyl gjordes först under hösten. Den skedde i form av en simulering där befintliga fibernät och fastigheter matades in. Efter nätplanering och grovprojektering kunde kostnaden beräknas.

I den maskerade texten står: ”Trots att simuleringen ännu inte är färdigställd visar de preliminära resultaten att den totala kostnaden för att fiberansluta samtliga fastigheter i Kommunen ligger omkring 520 miljoner kr.”

Denna uppgift anser ansvariga alltså inte att invånarna ska få information om. Skälet är affärssekretess. Frågan är på vilket sätt denna siffra skulle behöva vara en affärshemlighet medan uppgiften om 340 miljoner kronor är offentlig.

Även Konkurrensverket meddelade på torsdagen Frilagt att bilagan i vissa delar omfattas av affärssekretess enligt 30 kapitlet 1 § i offentlighets- och sekretesslagen och därför bitvis maskats.

Fibersatsningens ekonomiska grund verkar mindre stabil ju mer uppgifter som kommer fram. Frilagt avslöjade i förra veckan att kommunen ser det föreslagna köpet av Hessleholm Network som ett sätt att rädda fiberprojektet i sin nuvarande form. Om istället IP Only skulle köpa företaget, och därmed komma över det eftertraktade grävtillståndet på kommunal mark, skulle kommunens fiberetableringsplan kunna falla eftersom den bygger på en hög anslutningsgrad bland villaägare i tätorterna.

Här kan du läsa kommunens sista delsvar till Konkurrensverket.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
12/2 Fiberkalkyl först efter beslut i fullmäktige
9/2 Kommunen ville neka alla grävtillstånd
5/2 Kommunen köper Hessleholm Network

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se